Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler

Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler

YMM sınavları kapsamında yer alan Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler konusunun 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu konularını kapsamaktadır.

Kurs İçeriği

1. KDV-DERS 1-Katma Değer Vergisine Giriş
51 dk, 10 sn
2. KDV-DERS 2- İndirilecek KDV-Hesaplanan KDV
38 dk, 22 sn
3. KDV-DERS 3-Katma Değer Vergisinin Konusu
46 dk, 21 sn
4. KDV-DERS 4- Katma Değer Vergisinin Konusu 2- İşlemlerin Türkiye'de Yapılması 1
44 dk, 26 sn
5. KDV-DERS 5- İşlemlerin Türkiye'de Yapılması 2-Yurtdışı İşlemler
30 dk, 12 sn
6. KDV-DERS 6-Teslim 1
47 dk, 37 sn
7. KDV-DERS 7-Teslim 2- Teslim Sayılan Haller 1
39 dk, 41 sn
8. KDV- DERS 8- Teslim Sayılan Haller 1- Hizmet- Hizmet Sayılan Haller
42 dk, 29 sn
9. KDV-DERS 9-KDV Mükellefleri-Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin İadesi
57 dk, 30 sn
10. KDV-DERS 10-Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin İadesi-Vergi Sorumlusu
47 dk, 56 sn
11. KDV-DERS 11-Vergiyi Doğuran Olay 1
46 dk, 20 sn
12. KDV-DERS 12-Vergiyi Doğuran Olay 2
45 dk, 34 sn
13. KDV-DERS 13-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 1
50 dk, 5 sn
14. KDV-DERS 14-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 2
44 dk, 11 sn
15. KDV-DERS 15-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 3
53 dk, 54 sn
16. KDV-DERS 16-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 4
31 dk, 33 sn
17. KDV-DERS 17- Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 1
40 dk, 9 sn
18. KDV-DERS 18-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 2 (Tam Tevkifat)
45 dk, 17 sn
19. KDV-DERS 19-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 3 (Kısmı Tevkifat)
46 dk, 27 sn
20. KDV-DERS 20-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 4 (Kısmı Tevkifat)
58 dk, 22 sn
21. KDV-DERS 21-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 1 (İhracat İstisnası)
44 dk, 21 sn
22. KDV-DERS 22-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 2 (İhraç Kayıtlı Satış)
51 dk, 23 sn
23. KDV-DERS 23-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 3 (İhraç Kayıtlı Satış 2-DİBB)
41 dk, 25 sn
24. KDV-DERS 24-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 4 (Bavul Ticareti-Hizmet İhracı-Roaming İstisnası)
44 dk, 13 sn
25. KDV-DERS 25-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 5 (İhracat İstisnası Diğer İstisnalar)
33 dk, 2 sn
26. KDV-DERS 26- Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları İstisnası
52 dk, 22 sn
27. KDV-DERS 27- Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları İstisnası 2
41 dk
28. KDV-DERS 28-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 8
50 dk, 46 sn
29. KDV-DERS 29-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 9
31 dk, 31 sn
30. KDV-DERS 30 Katma Değer Vergisinde Matrah
59 dk, 30 sn
31. KDV-DERS 31-Katma Değer Vergisinde Oran
55 dk, 4 sn
32. KDV-DERS 32-Katma Değer Vergisinde Vergi İndirimi
1 saat, 5 dk, 19 sn
33. KDV-DERS 33- Katma Değer Vergisinde Vergileme-Tarh-Ödeme
30 dk, 24 sn
34. KDV-DERS 34- Katma Değer Vergisinde- İTUS-HİS-ATU-Ön Kontrol Raporu-Özel Esaslar
40 dk, 2 sn
1. ÖTV-DERS 1-Özel Tüketim Vergisine Giriş
47 dk, 29 sn
2. ÖTV-DERS 2-Listeler
46 dk, 13 sn
3. ÖTV-DERS 3-Vergiyi Doğuran Olay-Teslim-Mükellef
40 dk, 44 sn
4. ÖTV-DERS 4-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 1 (Mükellef-Vergi Tevkifatı)
46 dk, 34 sn
5. ÖTV-DERS 5-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 2 (İstisnalar-Vergi İndirimi)
39 dk, 18 sn
6. ÖTV-DERS 6-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 3 (İndirimli Vergi Uygulamaları)
52 dk, 53 sn
7. ÖTV-DERS 7-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 3 (B Cetvelinde İndirimli Vergi Uygulamaları)
52 dk, 32 sn
8. ÖTV-DERS 8-(II) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 1 (Mükellef-VDO-İstisnalar)
55 dk, 12 sn
9. ÖTV-DERS 9-(II) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 2 (İstisnalar)
45 dk, 13 sn
10. ÖTV-DERS 10-(III) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar
39 dk, 49 sn
11. ÖTV-DERS 11-(IV) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar-Ortak Hükümler
32 dk, 41 sn

Yorumlar

Bu kurs ile ilgili daha önce yorum yapılmamıştır.