Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Video Paketi

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Video Paketi

               Paket İçeriği
  • 210 ders saati üzeri videolu eğitim

Günlük 15 saatlik program ile tüm eğitimleri 10 kez izleme imkanı

Kurs İçeriği

1. Gelir Uzmanlığı Meslek Tanıtımı
4 dk, 20 sn
2. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Nedir?
5 dk, 9 sn
3. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına Nasıl Çalışmalı
14 dk, 54 sn
4. Eğitim Tanıtımı
18 dk, 20 sn
5. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Ertelendi! Ne Yapmalı?
15 dk, 56 sn
1. VUK-DERS 1-Giriş ve Genel Hükümler
44 dk, 47 sn
2. VUK-DERS 2- Yasaklar-Mükellef-Vergi Sorumlusu
45 dk, 53 sn
3. VUK-DERS 3- Yasaklar, Mükellef, Vergi Sorumlusu, Kanuni Temsilci
43 dk, 25 sn
4. VUK-DERS 4-Vergiyi Doğuran Olay- Tarh
44 dk, 6 sn
5. VUK-DERS 5-VDO-Tarh-Tebliğ
45 dk
6. VUK-DERS 6-Tarh-Tebliğ
44 dk, 10 sn
7. VUK-DERS 7-Tebliğ-Dava Açma-Uzlaşma
51 dk, 54 sn
8. VUK-DERS 8- Uzlaşma-Cezalarda İndirim-Kanun Yolundan Vazgeçme
45 dk, 34 sn
9. VUK-DERS 9-Kanun Yolundan Vazgeçme-Tahsil-Özel Ödeme Zamanları
41 dk, 33 sn
10. VUK-DERS 10-Zamanaşımı-Terkin
45 dk, 1 sn
11. VUK-DERS 11-Zamanaşımı-Vergi Hataları
40 dk, 54 sn
12. VUK-DERS 12-Mücbir Sebepler-Süreler
44 dk, 8 sn
13. VUK-DERS 13-Mücbir Sebepler-Gecikme Faizi
53 dk, 57 sn
14. VUK-DERS 14-G. Faizi-Yoklama-Vergi İncelemesi
52 dk, 24 sn
15. VUK-DERS 15-Vergi İncelemesi-Bildirimler
41 dk, 43 sn
16. VUK-DERS 16-Bildirimler-Defter Tutma
41 dk, 2 sn
17. VUK-DERS 17-Defter Tutma-Sınıf Değiştirme
36 dk, 31 sn
18. VUK-DERS 18- Defter Tutma-Sınıf Değiştirme
41 dk, 50 sn
19. VUK-DERS 19- Defterler-Kayıt Nizamı-Belgeler
44 dk, 11 sn
20. VUK-DERS 20-Belgeler
43 dk, 42 sn
21. VUK-DERS 21-Değerleme -1
43 dk, 7 sn
22. VUK-DERS 22-Değerleme -2
51 dk, 11 sn
23. VUK-DERS 23-Amortisman
46 dk, 27 sn
24. VUK-DERS 24-Amortisman-Vergi Cezaları
45 dk, 35 sn
25. VUK-DERS 25- Vergi Cezaları -2
40 dk, 27 sn
26. VUK-DERS 26-Vergi Cezaları-İzaha Davet
27 dk, 34 sn
27. VUK-DERS 27- VUK Deneme 1 (Soru Çözümü)
1 saat, 4 dk, 50 sn
1. GVK-DERS 1- Gelirin Tanımı ve Unsurları
40 dk, 7 sn
2. GVK-DERS 2-Tam ve Dar Mükellef
44 dk, 48 sn
3. GVK-DERS 3-Esnaf Muaflığı-Ticari Kazanç 1
41 dk, 26 sn
4. GVK-DERS 4-Sahıs Ortaklıkları-Ticari Kazançta İndirilecek Giderler
44 dk, 44 sn
5. GVK-DERS 5-Ticari Kazançta İndirilecek Giderler 2
42 dk, 52 sn
6. GVK-DERS 6-Ticari Kazanç İndirilecek ve İndirilemeyecek Giderler-İstisnalar
45 dk, 27 sn
7. GVK-DERS 7-Geçici Vergi-Yıllara Sari İnşaat
46 dk, 33 sn
8. GVK-DERS 8-Yıllara Sari İnşaat-BUTK
43 dk, 27 sn
9. GVK-DERS 9-BUTK-Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Kazancı
36 dk, 41 sn
10. GVK-DERS 10-Zirai Kazanç
45 dk, 17 sn
11. GVK-DERS 11-Ücret 1
41 dk, 44 sn
12. GVK-DERS 12-Ücret 2
40 dk, 53 sn
13. GVK-DERS 13-Ücret 3
42 dk, 15 sn
14. GVK-DERS 14-Ücret 4
41 dk, 57 sn
15. GVK-DERS 15-Serbest Meslek Kazancı 1
45 dk, 4 sn
16. GVK-DERS 16-Serbest Meslek Kazancı 2
40 dk, 23 sn
17. GVK-DERS 17-Telif Kazançları İstisnası
37 dk, 10 sn
18. GVK-DERS 18-Gayrimenkul Sermaye İradı 1
47 dk, 36 sn
19. GVK-DERS 19-Gayrimenkul Sermaye İradı 2
55 dk, 53 sn
20. GVK-DERS 20-Gayrimenkul Sermaye İradı 3
57 dk, 41 sn
21. GVK-DERS 21-Gayrimenkul Sermaye İradı 4
37 dk, 55 sn
22. GVK-DERS 22- Menkul Sermaye İradı 1
45 dk, 27 sn
23. GVK-DERS 23-Menkul Sermaye İradı 2
47 dk, 12 sn
24. GVK-DERS 24-Menkul Sermaye İradı 3
35 dk, 31 sn
25. GVK-DERS 25-Diğer Kazanç ve İratlar 1
46 dk, 46 sn
26. GVK-DERS 26-Diğer Kazanç ve İratlar 2
45 dk, 56 sn
27. GVK-DERS 27-Diğer Kazanç ve İratlar 3
31 dk, 39 sn
28. GVK-DERS 28-Diğer İndirimler (GVK 89) 1
51 dk, 39 sn
29. GVK-DERS 29-Diğer İndirimler (GVK 89) 2- Hâsılat Usulü Vergilendirme
51 dk, 12 sn
30. GVK-DERS 30-Hasılat Usulü Vergileme-Vergi Tevkifatı
45 dk, 30 sn
31. GVK-DERS 31-Mahsuplar-Gönüllü Uyum Sağlayan Mükelleflerde Vergi İndirimi
45 dk, 48 sn
32. GVK-DERS 32-Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi-Beyan Esası
36 dk, 48 sn
33. GVK-DERS 33-Gelirin Toplanması-Toplama Yapılmayan Haller
41 dk
34. GVK-DERS 34-Zarar Mahsubu-Tarife-Örnekler
51 dk, 3 sn
1. KVK-DERS 1-Kurumlar Vergisi Mükellefleri 1
45 dk, 29 sn
2. KVK-DERS 2-Kurumlar Vergisi Mükellefleri 2
51 dk, 53 sn
3. KVK-DERS 3-Kurumlar Vergisinde Mükellefleri 3- Tam ve Dar Mükellef
31 dk, 22 sn
4. KVK-DERS 4-Kurumlar Vergisinde Muafiyet 1
47 dk, 30 sn
5. KVK-DERS 5-Kurumlar Vergisinde Muafiyet 2
48 dk, 52 sn
6. KVK-DERS 6-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 1
45 dk, 37 sn
7. KVK-DERS 7-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 2
42 dk, 58 sn
8. KVK-DERS 8-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 3 (Yurtdışı İştirak)
40 dk, 56 sn
9. KVK-DERS 9-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 4 (Taşınmaz Satışı)
46 dk, 51 sn
10. KVK-DERS 10-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 5
49 dk, 31 sn
11. KVK-DERS 11-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 6
40 dk, 38 sn
12. KVK-DERS 12-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 7
40 dk, 40 sn
13. KVK-DERS 13-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 8
34 dk, 17 sn
14. KVK-DERS 14-Safi Kurum Kazancı-Kontrol Edilen Yabancı Kurum
47 dk, 53 sn
15. KVK-DERS 15-Örtülü Sermaye
45 dk, 13 sn
16. KVK-DERS 16-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 1
46 dk, 14 sn
17. KVK-DERS 17-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 2
44 dk, 12 sn
18. KVK-DERS 18- Kurum Kazancında İndirilecek Giderler 1
55 dk, 17 sn
19. KVK-DERS 19- Kurum Kazancında İndirilecek Giderler 2- Diğer İndirimler
49 dk, 11 sn
20. KVK-DERS 20- Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu
37 dk, 54 sn
21. KVK-DERS 21-Sermaye Artırımında İndirim-Sermaye Avansları
32 dk, 19 sn
22. KVK-DERS 22-Kurum Kazancından İndirilemeyecek Giderler-Beyan Esası
51 dk, 25 sn
23. KVK-DERS 23-Tasfiye-Devir-Birleşme
45 dk, 17 sn
24. KVK-DERS 24-Tasfiye-Devir-Birleşme (Örnekler)
40 dk, 51 sn
25. KVK-DERS 25- Tam Bölünme-Kısmi Bölünme-Hisse Değişimi-Vergileme
33 dk, 41 sn
26. KVK-DERS 26-İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması
45 dk, 51 sn
27. KVK-DERS 27-Vergi Kesintisi-Mahsuplar-Özel Beyanname
50 dk, 37 sn
28. KVK-DERS 28- Kurumlar Vergisi Kanunun Örnek Soru Çözümleri
51 dk, 36 sn
1. KDV-DERS 1-Katma Değer Vergisine Giriş
51 dk, 10 sn
2. KDV-DERS 2- İndirilecek KDV-Hesaplanan KDV
38 dk, 22 sn
3. KDV-DERS 3-Katma Değer Vergisinin Konusu
46 dk, 21 sn
4. KDV-DERS 4- Katma Değer Vergisinin Konusu 2- İşlemlerin Türkiye'de Yapılması 1
44 dk, 26 sn
5. KDV-DERS 5- İşlemlerin Türkiye'de Yapılması 2-Yurtdışı İşlemler
30 dk, 12 sn
6. KDV-DERS 6-Teslim 1
47 dk, 37 sn
7. KDV-DERS 7-Teslim 2- Teslim Sayılan Haller 1
39 dk, 41 sn
8. KDV- DERS 8- Teslim Sayılan Haller 1- Hizmet- Hizmet Sayılan Haller
42 dk, 29 sn
9. KDV-DERS 9-KDV Mükellefleri-Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin İadesi
57 dk, 30 sn
10. KDV-DERS 10-Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin İadesi-Vergi Sorumlusu
47 dk, 56 sn
11. KDV-DERS 11-Vergiyi Doğuran Olay 1
46 dk, 20 sn
12. KDV-DERS 12-Vergiyi Doğuran Olay 2
45 dk, 34 sn
13. KDV-DERS 13-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 1
50 dk, 5 sn
14. KDV-DERS 14-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 2
44 dk, 11 sn
15. KDV-DERS 15-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 3
53 dk, 54 sn
16. KDV-DERS 16-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 4
31 dk, 33 sn
17. KDV-DERS 17- Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 1
40 dk, 9 sn
18. KDV-DERS 18-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 2 (Tam Tevkifat)
45 dk, 17 sn
19. KDV-DERS 19-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 3 (Kısmı Tevkifat)
46 dk, 27 sn
20. KDV-DERS 20-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 4 (Kısmı Tevkifat)
58 dk, 22 sn
21. KDV-DERS 21-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 1 (İhracat İstisnası)
44 dk, 21 sn
22. KDV-DERS 22-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 2 (İhraç Kayıtlı Satış)
51 dk, 23 sn
23. KDV-DERS 23-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 3 (İhraç Kayıtlı Satış 2-DİBB)
41 dk, 25 sn
24. KDV-DERS 24-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 4 (Bavul Ticareti-Hizmet İhracı-Roaming İstisnası)
44 dk, 13 sn
25. KDV-DERS 25-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 5 (İhracat İstisnası Diğer İstisnalar)
33 dk, 2 sn
26. KDV-DERS 26- Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları İstisnası
52 dk, 22 sn
27. KDV-DERS 27- Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları İstisnası 2
41 dk
28. KDV-DERS 28-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 8
50 dk, 46 sn
29. KDV-DERS 29-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 9
31 dk, 31 sn
30. KDV-DERS 30 Katma Değer Vergisinde Matrah
59 dk, 30 sn
31. KDV-DERS 31-Katma Değer Vergisinde Oran
55 dk, 4 sn
32. KDV-DERS 32-Katma Değer Vergisinde Vergi İndirimi
1 saat, 5 dk, 19 sn
33. KDV-DERS 33- Katma Değer Vergisinde Vergileme-Tarh-Ödeme
30 dk, 24 sn
34. KDV-DERS 34- Katma Değer Vergisinde- İTUS-HİS-ATU-Ön Kontrol Raporu-Özel Esaslar
40 dk, 2 sn
1. ÖTV-DERS 1-Özel Tüketim Vergisine Giriş
47 dk, 29 sn
2. ÖTV-DERS 2-Listeler
46 dk, 13 sn
3. ÖTV-DERS 3-Vergiyi Doğuran Olay-Teslim-Mükellef
40 dk, 44 sn
4. ÖTV-DERS 4-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 1 (Mükellef-Vergi Tevkifatı)
46 dk, 34 sn
5. ÖTV-DERS 5-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 2 (İstisnalar-Vergi İndirimi)
39 dk, 18 sn
6. ÖTV-DERS 6-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 3 (İndirimli Vergi Uygulamaları)
52 dk, 53 sn
7. ÖTV-DERS 7-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 3 (B Cetvelinde İndirimli Vergi Uygulamaları)
52 dk, 32 sn
8. ÖTV-DERS 8-(II) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 1 (Mükellef-VDO-İstisnalar)
55 dk, 12 sn
9. ÖTV-DERS 9-(II) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 2 (İstisnalar)
45 dk, 13 sn
10. ÖTV-DERS 10-(III) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar
39 dk, 49 sn
11. ÖTV-DERS 11-(IV) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar-Ortak Hükümler
32 dk, 41 sn
1. 6183 AATUHK-DERS 1-Genel Hükümler
46 dk, 22 sn
2. 6183 AATUHK-DERS 2-Kapsam ve Tanımlar
42 dk, 56 sn
3. 6183 AATUHK-DERS 3-Niyabeten Tahsilat-Borçlunun Ölümü
37 dk, 16 sn
4. 6183 AATUHK-DERS 4-Amme Alacağını Koruma Hükümleri 1 (Teminat İsteme)
34 dk, 14 sn
5. 6183 AATUHK-DERS 5-Amme Alacağını Koruma Hükümleri 2 (İhtiyati Haciz)
40 dk, 52 sn
6. 6183 AATUHK-DERS 6-Amme Alacağını Koruma Hükümleri 3 (İhtiyati Tahakkuk )
47 dk, 58 sn
7. 6183 AATUHK-DERS 7-Amme Alacağını Diğer Koruma Hükümleri 1 (Rüçhan Hakkı )
48 dk, 52 sn
8. 6183 AATUHK-DERS 8-Amme Alacağını Diğer Koruma Hükümleri 2 (İptal Davası)
39 dk, 37 sn
9. 6183 AATUHK-DERS 9-Amme Alacağını Diğer Koruma Hükümleri 3
51 dk, 1 sn
10. 6183 AATUHK-DERS 10-Ödeme
38 dk, 39 sn
11. 6183 AATUHK-DERS 11-Ödeme-Tecil
43 dk, 17 sn
12. 6183 AATUHK-DERS 12-Tecil 2
43 dk, 44 sn
13. 6183 AATUHK-DERS 13-Gecikme Zammı
49 dk, 52 sn
14. 6183 AATUHK-DERS 14-Haciz
50 dk, 9 sn
15. 6183 AATUHK-DERS 15-Satış ve Diğer Hükümler
43 dk, 32 sn
1. DAMGA VERGİSİ KANUNU-DERS 1-Verginin Konusu-Vergilendirme
43 dk, 38 sn
2. DAMGA VERGİSİ KANUNU-DERS 2-Vergilendirme
43 dk, 32 sn
1. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ-DERS 1-Verginin Konusu-Muafiyet-İstisna
43 dk, 9 sn
2. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ-DERS 2-Mükellef-Beyan-Ödeme
53 dk, 19 sn
1. EMLAK VERGİSİ KANUNU-DERS 1-Emlak Vergisi Kanunu Giriş
28 dk, 47 sn
2. EMLAK VERGİSİ KANUNU-DERS 2-Matrah- Mükellef- Muafiyet
47 dk, 43 sn
3. EMLAK VERGİSİ KANUNU-DERS 3-Geçici Muafiyet-Beyan-Oran-Ödeme
58 dk, 19 sn
1. Muhasebenin Temel Kavramları, Bilanço Gelir Tablosu
49 dk, 21 sn
2. Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi
50 dk, 9 sn
3. Kavramsal Sorular
38 dk, 45 sn
4. Tekdüzen Hesap Planı - Dönen Varlıklar
1 saat, 56 sn
5. Menkul Kıymetler - Alacaklar
1 saat, 4 dk, 31 sn
6. Stoklar
52 dk, 51 sn
7. Gelecek Aylara Ait Giderler - Diğer Dönen Varlıklar
44 dk, 7 sn
8. Maddi Duran Varlıklar
53 dk, 44 sn
9. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48 dk, 31 sn
10. Yabancı Kaynaklar
55 dk, 12 sn
11. Yabancı Kaynaklar Diğer Borçlar
53 dk, 26 sn
12. Özkaynaklar
49 dk, 8 sn
13. Dönem Sonu İşlemleri
53 dk, 29 sn
14. Soru Çözümleri 1
40 dk, 5 sn
15. Soru Çözümleri 2
45 dk, 29 sn
16. Soru Çözümleri 3
41 dk, 58 sn
17. Çıkmış Soru Çözümler 1
51 dk, 47 sn
18. Çıkmış Soru Çözümler 2
50 dk, 32 sn
1. MTV-DERS 1-Vergini Konusu-Tarifeler
46 dk, 51 sn
2. MTV-DERS 2-Tarh-Ödeme-Bildirim
42 dk, 21 sn
1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders 1
43 dk, 22 sn
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders 2
40 dk, 47 sn
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders 3
51 dk, 44 sn
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders 4
41 dk, 58 sn
5. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders 5
45 dk, 38 sn
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders 1
39 dk, 33 sn
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders 2
41 dk, 46 sn
3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders 3
1 saat, 1 dk, 50 sn
4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders 4
52 dk, 33 sn
1. HARCIRAH-DERS 1- Genel Hükümler-Kapsam
43 dk, 29 sn
2. HARCIRAH-DERS 2- Harcırah Alabilecekler
44 dk, 21 sn
3. HARCIRAH-DERS 3- Harcırahın Unsurları
46 dk, 18 sn
4. HARCIRAH-DERS 4- Harcırahın Unsurları-Örnekler
51 dk, 14 sn
1. Hazine ve Maliye Bakanlığı-DERS 1-1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
47 dk, 17 sn
1. GİB KURULUŞ -DERS 1- 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
57 dk, 1 sn
1. VDB KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ-DERS 1-Genel Hükümler
48 dk, 20 sn
1. VD KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ-DERS 1-Genel Hükümler
35 dk, 33 sn
1. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 1-Sicil Yoklama Servisi 1
43 dk, 25 sn
2. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 2-Sicil Yoklama Servisi 2
33 dk, 5 sn
3. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 3-Sicil Yoklama Servisi 3
50 dk, 15 sn
4. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 4-Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi 1
40 dk, 15 sn
5. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 5-Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi 2
35 dk, 1 sn
6. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 6-Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi 3
49 dk, 6 sn
7. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 7-Sürekli Yükümlülükler Ver. Servisi 4-Muhasebe Kayıt Bölümü
48 dk, 29 sn
8. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 8-Takip Servisi
39 dk, 13 sn
9. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 9- Kovuşturma Bölümü-Tarama Kontrol Bölümü-Yazışma Arşiv Bölümü
51 dk, 21 sn
1. KAMU İHALE KANUNU- DERS 1- Genel Hükümler-İstisnalar
47 dk, 37 sn
2. KAMU İHALE KANUNU- DERS 2- İhale Türleri-İhale Esasları
57 dk, 1 sn

Yorumlar

Bu kurs ile ilgili daha önce yorum yapılmamıştır.