Gelir Vergisi - Kurumlar Vergisi

Gelir Vergisi - Kurumlar Vergisi

34 Ders saati Gelir Vergisi Kanunu ve 28 Ders saati Kurumlar Vergisi Kanunu eğitiminden oluşmakta olup 23.01.2021 tarihinde sona ermektedir.

Kurs İçeriği

1. GVK-DERS 1- Gelirin Tanımı ve Unsurları
40 dk, 7 sn
2. GVK-DERS 2-Tam ve Dar Mükellef
44 dk, 48 sn
3. GVK-DERS 3-Esnaf Muaflığı-Ticari Kazanç 1
41 dk, 26 sn
4. GVK-DERS 4-Sahıs Ortaklıkları-Ticari Kazançta İndirilecek Giderler
44 dk, 44 sn
5. VUK-DERS 5-VDO-Tarh-Tebliğ
45 dk
6. GVK-DERS 6-Ticari Kazanç İndirilecek ve İndirilemeyecek Giderler-İstisnalar
45 dk, 27 sn
7. GVK-DERS 7-Geçici Vergi-Yıllara Sari İnşaat
46 dk, 33 sn
8. GVK-DERS 8-Yıllara Sari İnşaat-BUTK
43 dk, 27 sn
9. GVK-DERS 9-BUTK-Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Kazancı
36 dk, 41 sn
10. GVK-DERS 10-Zirai Kazanç
45 dk, 17 sn
11. GVK-DERS 11-Ücret 1
41 dk, 44 sn
12. GVK-DERS 12-Ücret 2
40 dk, 53 sn
13. GVK-DERS 13-Ücret 3
42 dk, 15 sn
14. GVK-DERS 14-Ücret 4
41 dk, 57 sn
15. GVK-DERS 15-Serbest Meslek Kazancı 1
44 dk, 11 sn
16. GVK-DERS 16-Serbest Meslek Kazancı 2
40 dk, 23 sn
17. GVK-DERS 17-Telif Kazançları İstisnası
37 dk, 10 sn
18. VUK-DERS 18- Defter Tutma-Sınıf Değiştirme
41 dk, 50 sn
19. GVK-DERS 19-Gayrimenkul Sermaye İradı 2
55 dk, 53 sn
20. GVK-DERS 20-Gayrimenkul Sermaye İradı 3
57 dk, 41 sn
21. GVK-DERS 21-Gayrimenkul Sermaye İradı 4
37 dk, 55 sn
22. GVK-DERS 22- Menkul Sermaye İradı 1
45 dk, 27 sn
23. GVK-DERS 23-Menkul Sermaye İradı 2
47 dk, 12 sn
24. GVK-DERS 24-Menkul Sermaye İradı 3
35 dk, 31 sn
25. GVK-DERS 25-Diğer Kazanç ve İratlar 1
46 dk, 46 sn
26. GVK-DERS 26-Diğer Kazanç ve İratlar 2
45 dk, 56 sn
27. GVK-DERS 27-Diğer Kazanç ve İratlar 3
31 dk, 39 sn
28. GVK-DERS 28-Diğer İndirimler (GVK 89) 1
51 dk, 39 sn
29. GVK-DERS 29-Diğer İndirimler (GVK 89) 2- Hâsılat Usulü Vergilendirme
51 dk, 12 sn
30. GVK-DERS 30-Hasılat Usulü Vergileme-Vergi Tevkifatı
45 dk, 30 sn
31. GVK-DERS 31-Mahsuplar-Gönüllü Uyum Sağlayan Mükelleflerde Vergi İndirimi
45 dk, 48 sn
32. GVK-DERS 32-Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi-Beyan Esası
36 dk, 48 sn
33. GVK-DERS 33-Gelirin Toplanması-Toplama Yapılmayan Haller
41 dk
34. GVK-DERS 34-Zarar Mahsubu-Tarife-Örnekler
51 dk, 3 sn
1. KVK-DERS 1-Kurumlar Vergisi Mükellefleri 1
45 dk, 29 sn
2. KVK-DERS 2-Kurumlar Vergisi Mükellefleri 2
51 dk, 53 sn
3. KVK-DERS 3-Kurumlar Vergisinde Mükellefleri 3- Tam ve Dar Mükellef
31 dk, 22 sn
4. KVK-DERS 4-Kurumlar Vergisinde Muafiyet 1
47 dk, 30 sn
5. KVK-DERS 5-Kurumlar Vergisinde Muafiyet 2
48 dk, 52 sn
6. KVK-DERS 6-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 1
45 dk, 37 sn
7. KVK-DERS 7-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 2
42 dk, 58 sn
8. KVK-DERS 8-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 3 (Yurtdışı İştirak)
40 dk, 56 sn
9. KVK-DERS 9-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 4 (Taşınmaz Satışı)
46 dk, 51 sn
10. KVK-DERS 10-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 5
49 dk, 31 sn
11. KVK-DERS 11-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 6
40 dk, 38 sn
12. KVK-DERS 12-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 7
40 dk, 40 sn
13. KVK-DERS 13-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 8
34 dk, 17 sn
14. KVK-DERS 14-Safi Kurum Kazancı-Kontrol Edilen Yabancı Kurum
47 dk, 53 sn
15. KVK-DERS 15-Örtülü Sermaye
45 dk, 13 sn
16. KVK-DERS 16-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 1
46 dk, 14 sn
17. KVK-DERS 17-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 2
44 dk, 12 sn
18. KVK-DERS 18- Kurum Kazancında İndirilecek Giderler 1
55 dk, 17 sn
19. KVK-DERS 19- Kurum Kazancında İndirilecek Giderler 2- Diğer İndirimler
49 dk, 11 sn
20. KVK-DERS 20- Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu
37 dk, 54 sn
21. KVK-DERS 21-Sermaye Artırımında İndirim-Sermaye Avansları
32 dk, 19 sn
22. KVK-DERS 22-Kurum Kazancından İndirilemeyecek Giderler-Beyan Esası
51 dk, 25 sn
23. KVK-DERS 23-Tasfiye-Devir-Birleşme
45 dk, 17 sn
24. KVK-DERS 24-Tasfiye-Devir-Birleşme (Örnekler)
40 dk, 51 sn
25. KVK-DERS 25- Tam Bölünme-Kısmi Bölünme-Hisse Değişimi-Vergileme
33 dk, 41 sn
26. KVK-DERS 26-İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması
45 dk, 51 sn
27. KVK-DERS 27-Vergi Kesintisi-Mahsuplar-Özel Beyanname
50 dk, 37 sn
28. KVK-DERS 28- Kurumlar Vergisi Kanunun Örnek Soru Çözümleri
47 dk, 17 sn

Yorumlar

Bu kurs ile ilgili daha önce yorum yapılmamıştır.