Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

18 Ders saati Genel Muhasebe eğitiminden oluşmakta olup 23.01.2021 tarihinde sona ermektedir.

Kurs İçeriği

1. Muhasebenin Temel Kavramları, Bilanço Gelir Tablosu
49 dk, 21 sn
2. Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi
50 dk, 9 sn
3. Kavramsal Sorular
38 dk, 45 sn
4. Tekdüzen Hesap Planı - Dönen Varlıklar
1 saat, 56 sn
5. Menkul Kıymetler - Alacaklar
1 saat, 4 dk, 31 sn
6. Stoklar
52 dk, 51 sn
7. Gelecek Aylara Ait Giderler - Diğer Dönen Varlıklar
44 dk, 7 sn
8. Maddi Duran Varlıklar
53 dk, 44 sn
9. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48 dk, 31 sn
10. Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Ticari Borçlar
55 dk, 12 sn
11. Yabancı Kaynaklar Diğer Borçlar
53 dk, 26 sn
12. Özkaynaklar
49 dk, 8 sn
13. Dönem Sonu İşlemleri
53 dk, 29 sn
14. Soru Çözümü 1
40 dk, 5 sn
15. Soru Çözümleri 2
45 dk, 29 sn
16. Soru Çözümleri 3
41 dk, 58 sn
17. Çıkmış Soru Çözümler 1
51 dk, 47 sn
18. Çıkmış Soru Çözümler 2
50 dk, 32 sn

Yorumlar

Bu kurs ile ilgili daha önce yorum yapılmamıştır.