Katma Değer Vergisi - Özel Tüketim Vergisi

Katma Değer Vergisi - Özel Tüketim Vergisi

34 Ders saati Katma Değer Vergisi Kanunu ve 11 Ders saati Özel Tüketim Vergisi Kanunu eğitiminden oluşmakta olup 23.01.2021 tarihinde sona ermektedir.

Kurs İçeriği

1. KDV-DERS 1-Katma Değer Vergisine Giriş
51 dk, 10 sn
2. KDV-DERS 2- İndirilecek KDV-Hesaplanan KDV
38 dk, 22 sn
3. KDV-DERS 3-Katma Değer Vergisinin Konusu
46 dk, 21 sn
4. KDV-DERS 4- Katma Değer Vergisinin Konusu 2- İşlemlerin Türkiye'de Yapılması 1
44 dk, 26 sn
5. KDV-DERS 5- İşlemlerin Türkiye'de Yapılması 2-Yurtdışı İşlemler
30 dk, 12 sn
6. KDV-DERS 6-Teslim 1
47 dk, 37 sn
7. KDV-DERS 7-Teslim 2- Teslim Sayılan Haller 1
39 dk, 41 sn
8. KDV- DERS 8- Teslim Sayılan Haller 1- Hizmet- Hizmet Sayılan Haller
42 dk, 29 sn
9. KDV-DERS 9-KDV Mükellefleri-Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin İadesi
57 dk, 30 sn
10. KDV-DERS 10-Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin İadesi-Vergi Sorumlusu
47 dk, 56 sn
11. KDV-DERS 11-Vergiyi Doğuran Olay 1
46 dk, 20 sn
12. KDV-DERS 12-Vergiyi Doğuran Olay 2
45 dk, 34 sn
13. KDV-DERS 13-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 1
50 dk, 5 sn
14. KDV-DERS 14-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 2
44 dk, 11 sn
15. KDV-DERS 15-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 3
53 dk, 54 sn
16. KDV-DERS 16-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 4
31 dk, 33 sn
17. KDV-DERS 17- Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 1
40 dk, 9 sn
18. KDV-DERS 18-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 2 (Tam Tevkifat)
45 dk, 17 sn
19. KDV-DERS 19-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 3 (Kısmı Tevkifat)
46 dk, 27 sn
20. KDV-DERS 20-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 4 (Kısmı Tevkifat)
58 dk, 22 sn
21. KDV-DERS 21-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 1 (İhracat İstisnası)
44 dk, 21 sn
22. KDV-DERS 22-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 2 (İhraç Kayıtlı Satış)
51 dk, 23 sn
23. KDV-DERS 23-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 3 (İhraç Kayıtlı Satış 2-DİBB)
41 dk, 25 sn
24. KDV-DERS 24-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 4 (Bavul Ticareti-Hizmet İhracı-Roaming İstisnası)
44 dk, 13 sn
25. KDV-DERS 25-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 5 (İhracat İstisnası Diğer İstisnalar)
33 dk, 2 sn
26. KDV-DERS 26- Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları İstisnası
52 dk, 22 sn
27. KDV-DERS 27- Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları İstisnası 2
41 dk
28. KDV-DERS 28-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 8
50 dk, 46 sn
29. KDV-DERS 29-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 9
31 dk, 31 sn
30. KDV-DERS 30 Katma Değer Vergisinde Matrah
59 dk, 30 sn
31. KDV-DERS 31-Katma Değer Vergisinde Oran
55 dk, 4 sn
32. KDV-DERS 32-Katma Değer Vergisinde Vergi İndirimi
1 saat, 5 dk, 19 sn
33. KDV-DERS 33- Katma Değer Vergisinde Vergileme-Tarh-Ödeme
30 dk, 24 sn
34. KDV-DERS 34- Katma Değer Vergisinde- İTUS-HİS-ATU-Ön Kontrol Raporu-Özel Esaslar
40 dk, 2 sn
1. ÖTV-DERS 1-Özel Tüketim Vergisine Giriş
47 dk, 29 sn
2. ÖTV-DERS 2-Listeler
46 dk, 13 sn
3. ÖTV-DERS 3-Vergiyi Doğuran Olay-Teslim-Mükellef
40 dk, 44 sn
4. ÖTV-DERS 4-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 1 (Mükellef-Vergi Tevkifatı)
46 dk, 34 sn
5. ÖTV-DERS 5-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 2 (İstisnalar-Vergi İndirimi)
39 dk, 18 sn
6. ÖTV-DERS 6-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 3 (İndirimli Vergi Uygulamaları)
52 dk, 53 sn
7. ÖTV-DERS 7-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 3 (B Cetvelinde İndirimli Vergi Uygulamaları)
52 dk, 32 sn
8. ÖTV-DERS 8-(II) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 1 (Mükellef-VDO-İstisnalar)
55 dk, 12 sn
9. ÖTV-DERS 9-(II) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 2 (İstisnalar)
45 dk, 13 sn
10. ÖTV-DERS 10-(III) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar
39 dk, 49 sn
11. ÖTV-DERS 11-(IV) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar-Ortak Hükümler
32 dk, 41 sn

Yorumlar

Bu kurs ile ilgili daha önce yorum yapılmamıştır.