Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Full Paket

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Full Paket

Günlük 15 saatlik program ile tüm eğitimleri 10 kez izleme imkanı

 • 240 ders saati üzeri videolu eğitim
 • 20 saat hızlı tekrar eğitimi
 • 7.000 soruluk soru bankası
 • Konu tarama testleri
 • 8 adet deneme sınavı
 • Deneme soru çözümleri
Kampanyalı ürünler sepete otomatik olarak eklenecektir.

Kurs İçeriği

1. Gelir Uzmanlığı Meslek Tanıtımı
4 dk, 20 sn
2. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Nedir?
5 dk, 9 sn
3. Eğitim Tanıtımı
18 dk, 20 sn
4. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına Nasıl Çalışmalı?
14 dk, 54 sn
5. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Ertelendi! Ne Yapmalı
15 dk, 56 sn
1. VUK-DERS 1-Giriş ve Genel Hükümler
44 dk, 47 sn
2. VUK-DERS 2- Yasaklar-Mükellef-Vergi Sorumlusu
45 dk, 53 sn
3. VUK-DERS 3- Yasaklar-Mükellef-Vergi Sorumlusu-Kanuni Temsilci
43 dk, 25 sn
4. VUK-DERS 4-Vergiyi Doğuran Olay, Tarih
44 dk, 6 sn
5. VUK-DERS 5-VDO-Tarh-Tebliğ
45 dk
6. VUK-DERS 6-Tarh-Tebliğ
44 dk, 10 sn
7. VUK-DERS 7-Tebliğ-Dava Açma-Uzlaşma
51 dk, 54 sn
8. VUK-DERS 8- Uzlaşma-Cezalarda İndirim-Kanun Yolundan Vazgeçme
45 dk, 34 sn
9. VUK-DERS 9-Kanun Yolundan Vazgeçme-Tahsil-Özel Ödeme Zamanları
41 dk, 33 sn
10. VUK-DERS 10-Zamanaşımı-Terkin
45 dk, 1 sn
11. VUK-DERS 11-Zamanaşımı-Vergi Hataları
40 dk, 54 sn
12. VUK-DERS 12-Mücbir Sebepler-Süreler
44 dk, 8 sn
13. VUK-DERS 13-Mücbir Sebepler-Gecikme Faizi
53 dk, 57 sn
14. VUK-DERS 14-G. Faizi-Yoklama-Vergi İncelemesi
52 dk, 24 sn
15. VUK-DERS 15-Vergi İncelemesi-Bildirimler
41 dk, 43 sn
16. VUK-DERS 16-Bildirimler-Defter Tutma
41 dk, 2 sn
17. VUK-DERS 17-Defter Tutma-Sınıf Değiştirme
36 dk, 31 sn
18. VUK-DERS 18- Defter Tutma-Sınıf Değiştirme
41 dk, 50 sn
19. VUK-DERS 19- Defterler-Kayıt Nizamı-Belgeler
44 dk, 11 sn
20. VUK-DERS 20-Belgeler
43 dk, 42 sn
21. VUK-DERS 21-Değerleme -1
43 dk, 7 sn
22. VUK-DERS 22-Değerleme -2
51 dk, 11 sn
23. VUK-DERS 23-Amortisman
46 dk, 27 sn
24. VUK-DERS 24-Amortisman-Vergi Cezaları
45 dk, 35 sn
25. VUK-DERS 25- Vergi Cezaları -2
40 dk, 27 sn
26. VUK-DERS 26-Vergi Cezaları-İzaha Davet
27 dk, 34 sn
27. VUK-DERS 27- VUK Deneme 1 (Soru Çözümü)
1 saat, 6 sn
1. GVK-DERS 1- Gelirin Tanımı ve Unsurları
40 dk, 7 sn
2. GVK-DERS 2-Tam ve Dar Mükellef
44 dk, 48 sn
3. GVK-DERS 3-Esnaf Muaflığı-Ticari Kazanç 1
41 dk, 26 sn
4. GVK-DERS 4-Sahıs Ortaklıkları-Ticari Kazançta İndirilecek Giderler
44 dk, 44 sn
5. GVK-DERS 5-Ticari Kazançta İndirilecek Giderler 2
42 dk, 52 sn
6. GVK-DERS 6-Ticari Kazanç İndirilecek ve İndirilemeyecek Giderler-İstisnalar
45 dk, 27 sn
7. GVK-DERS 7-Geçici Vergi-Yıllara Sari İnşaat
46 dk, 33 sn
8. GVK-DERS 8-Yıllara Sari İnşaat-BUTK
43 dk, 27 sn
9. GVK-DERS 9-BUTK-Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Kazancı
36 dk, 41 sn
10. GVK-DERS 10-Zirai Kazanç
45 dk, 17 sn
11. GVK-DERS 11-Ücret 1
41 dk, 44 sn
12. GVK-DERS 12-Ücret 2
40 dk, 53 sn
13. GVK-DERS 13-Ücret 3
42 dk, 15 sn
14. GVK-DERS 14-Ücret 4
41 dk, 57 sn
15. GVK-DERS 15-Serbest Meslek Kazancı 1
45 dk, 4 sn
16. GVK-DERS 16-Serbest Meslek Kazancı 2
40 dk, 23 sn
17. GVK-DERS 17-Telif Kazançları İstisnası
37 dk, 10 sn
18. GVK-DERS 18-Gayrimenkul Sermaye İradı 1
47 dk, 36 sn
19. GVK-DERS 19-Gayrimenkul Sermaye İradı 2
55 dk, 53 sn
20. GVK-DERS 20-Gayrimenkul Sermaye İradı 3
57 dk, 41 sn
21. GVK-DERS 21-Gayrimenkul Sermaye İradı 4
37 dk, 55 sn
22. GVK-DERS 22- Menkul Sermaye İradı 1
45 dk, 27 sn
23. GVK-DERS 23-Menkul Sermaye İradı 2
47 dk, 12 sn
24. GVK-DERS 24-Menkul Sermaye İradı 3
35 dk, 31 sn
25. GVK-DERS 25-Diğer Kazanç ve İratlar 1
46 dk, 46 sn
26. GVK-DERS 26-Diğer Kazanç ve İratlar 2
45 dk, 56 sn
27. GVK-DERS 27-Diğer Kazanç ve İratlar 3
31 dk, 39 sn
28. GVK-DERS 28-Diğer İndirimler (GVK 89) 1
51 dk, 39 sn
29. GVK-DERS 29-Diğer İndirimler (GVK 89) 2- Hâsılat Usulü Vergilendirme
51 dk, 12 sn
30. GVK-DERS 30-Hasılat Usulü Vergileme-Vergi Tevkifatı
45 dk, 30 sn
31. GVK-DERS 31-Mahsuplar-Gönüllü Uyum Sağlayan Mükelleflerde Vergi İndirimi
45 dk, 48 sn
32. GVK-DERS 32-Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi-Beyan Esası
36 dk, 48 sn
33. GVK-DERS 33-Gelirin Toplanması-Toplama Yapılmayan Haller
41 dk
34. GVK-DERS 34-Zarar Mahsubu-Tarife-Örnekler
51 dk, 3 sn
35. GVK-DERS 35-GVK-Deneme 1 (Soru Çözümleri)
1 saat, 6 dk, 20 sn
1. KVK-DERS 1-Kurumlar Vergisi Mükellefleri 1
45 dk, 29 sn
2. KVK-DERS 2-Kurumlar Vergisi Mükellefleri 2
51 dk, 53 sn
3. KVK-DERS 3-Kurumlar Vergisinde Mükellefleri 3- Tam ve Dar Mükellef
31 dk, 22 sn
4. KVK-DERS 4-Kurumlar Vergisinde Muafiyet 1
47 dk, 30 sn
5. KVK-DERS 5-Kurumlar Vergisinde Muafiyet 2
48 dk, 52 sn
6. KVK-DERS 6-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 1
45 dk, 37 sn
7. KVK-DERS 7-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 2
42 dk, 58 sn
8. KVK-DERS 8-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 3 (Yurtdışı İştirak)
40 dk, 56 sn
9. KVK-DERS 9-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 4 (Taşınmaz Satışı)
46 dk, 51 sn
10. KVK-DERS 10-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 5
49 dk, 31 sn
11. KVK-DERS 11-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 6
40 dk, 38 sn
12. KVK-DERS 12-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 7
40 dk, 40 sn
13. KVK-DERS 13-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 8
34 dk, 17 sn
14. KVK-DERS 14-Safi Kurum Kazancı-Kontrol Edilen Yabancı Kurum
47 dk, 53 sn
15. KVK-DERS 15-Örtülü Sermaye
45 dk, 13 sn
16. KVK-DERS 16-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 1
46 dk, 14 sn
17. KVK-DERS 17-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 2
44 dk, 12 sn
18. KVK-DERS 18- Kurum Kazancında İndirilecek Giderler 1
55 dk, 17 sn
19. KVK-DERS 19- Kurum Kazancında İndirilecek Giderler 2- Diğer İndirimler
49 dk, 11 sn
20. KVK-DERS 20- Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu
37 dk, 54 sn
21. KVK-DERS 21-Sermaye Artırımında İndirim-Sermaye Avansları
32 dk, 19 sn
22. KVK-DERS 22-Kurum Kazancından İndirilemeyecek Giderler-Beyan Esası
51 dk, 25 sn
23. KVK-DERS 23-Tasfiye-Devir-Birleşme
45 dk, 17 sn
24. KVK-DERS 24-Tasfiye-Devir-Birleşme (Örnekler)
40 dk, 51 sn
25. KVK-DERS 25- Tam Bölünme-Kısmi Bölünme-Hisse Değişimi-Vergileme
33 dk, 41 sn
26. KVK-DERS 26-İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması
45 dk, 51 sn
27. KVK-DERS 27-Vergi Kesintisi-Mahsuplar-Özel Beyanname
50 dk, 37 sn
28. KVK-DERS 28- Kurumlar Vergisi Kanunun Örnek Soru Çözümleri
51 dk, 36 sn
29. KVK-DERS 29- KVK Deneme 1 (Soru Çözümleri)
0 sn
1. KDV-DERS 1-Katma Değer Vergisine Giriş
51 dk, 10 sn
2. KDV-DERS 2- İndirilecek KDV-Hesaplanan KDV
38 dk, 22 sn
3. KDV-DERS 3-Katma Değer Vergisinin Konusu
46 dk, 21 sn
4. KDV-DERS 4- Katma Değer Vergisinin Konusu 2- İşlemlerin Türkiye'de Yapılması 1
44 dk, 26 sn
5. KDV-DERS 5- İşlemlerin Türkiye'de Yapılması 2-Yurtdışı İşlemler
30 dk, 12 sn
6. KDV-DERS 6-Teslim 1
47 dk, 37 sn
7. KDV-DERS 7-Teslim 2- Teslim Sayılan Haller 1
39 dk, 41 sn
8. KDV- DERS 8- Teslim Sayılan Haller 1- Hizmet- Hizmet Sayılan Haller
42 dk, 29 sn
9. KDV-DERS 9-KDV Mükellefleri-Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin İadesi
57 dk, 30 sn
10. KDV-DERS 10-Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin İadesi-Vergi Sorumlusu
47 dk, 56 sn
11. KDV-DERS 11-Vergiyi Doğuran Olay 1
46 dk, 20 sn
12. KDV-DERS 12-Vergiyi Doğuran Olay 2
45 dk, 34 sn
13. KDV-DERS 13-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 1
50 dk, 5 sn
14. KDV-DERS 14-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 2
44 dk, 11 sn
15. KDV-DERS 15-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 3
53 dk, 54 sn
16. KDV-DERS 16-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 4
31 dk, 33 sn
17. KDV-DERS 17- Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 1
40 dk, 9 sn
18. KDV-DERS 18-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 2 (Tam Tevkifat)
45 dk, 17 sn
19. KDV-DERS 19-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 3 (Kısmı Tevkifat)
46 dk, 27 sn
20. KDV-DERS 20-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 4 (Kısmı Tevkifat)
58 dk, 22 sn
21. KDV-DERS 21-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 1 (İhracat İstisnası)
44 dk, 21 sn
22. KDV-DERS 22-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 2 (İhraç Kayıtlı Satış)
51 dk, 23 sn
23. KDV-DERS 23-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 3 (İhraç Kayıtlı Satış 2-DİBB)
41 dk, 25 sn
24. KDV-DERS 24-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 4 (Bavul Ticareti-Hizmet İhracı-Roaming İstisnası)
44 dk, 13 sn
25. KDV-DERS 25-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 5 (İhracat İstisnası Diğer İstisnalar)
33 dk, 2 sn
26. KDV-DERS 26- Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları İstisnası
52 dk, 22 sn
27. KDV-DERS 27- Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları İstisnası 2
41 dk
28. KDV-DERS 28-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 8
50 dk, 46 sn
29. KDV-DERS 29-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 9
31 dk, 31 sn
30. KDV-DERS 30 Katma Değer Vergisinde Matrah
59 dk, 30 sn
31. KDV-DERS 31-Katma Değer Vergisinde Oran
55 dk, 4 sn
32. KDV-DERS 32-Katma Değer Vergisinde Vergi İndirimi
1 saat, 5 dk, 19 sn
33. KDV-DERS 33- Katma Değer Vergisinde Vergileme-Tarh-Ödeme
30 dk, 24 sn
34. KDV-DERS 34- Katma Değer Vergisinde- İTUS-HİS-ATU-Ön Kontrol Raporu-Özel Esaslar
40 dk, 2 sn
35. KDV-DERS 35- KDV-DENEME 1-Soru Çözümü
1 saat, 7 dk, 37 sn
1. ÖTV-DERS 1-Özel Tüketim Vergisine Giriş
47 dk, 29 sn
2. ÖTV-DERS 2-Listeler
46 dk, 13 sn
3. ÖTV-DERS 3-Vergiyi Doğuran Olay-Teslim-Mükellef
40 dk, 44 sn
4. ÖTV-DERS 4-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 1 (Mükellef-Vergi Tevkifatı)
46 dk, 34 sn
5. ÖTV-DERS 5-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 2 (İstisnalar-Vergi İndirimi)
39 dk, 18 sn
6. ÖTV-DERS 6-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 3 (İndirimli Vergi Uygulamaları)
52 dk, 53 sn
7. ÖTV-DERS 7-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 3 (B Cetvelinde İndirimli Vergi Uygulamaları)
52 dk, 32 sn
8. ÖTV-DERS 8-(II) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 1 (Mükellef-VDO-İstisnalar)
55 dk, 12 sn
9. ÖTV-DERS 9-(II) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 2 (İstisnalar)
45 dk, 13 sn
10. ÖTV-DERS 10-(III) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar
39 dk, 49 sn
11. ÖTV-DERS 11-(IV) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar-Ortak Hükümler
32 dk, 41 sn
12. ÖTV-DERS 12-ÖTV DENEME 1-Soru Çözümü
59 dk, 12 sn
1. 6183 AATUHK-DERS 1-Genel Hükümler
46 dk, 22 sn
2. 6183 AATUHK-DERS 2-Kapsam ve Tanımlar
42 dk, 56 sn
3. 6183 AATUHK-DERS 3-Niyabeten Tahsilat-Borçlunun Ölümü
37 dk, 16 sn
4. 6183 AATUHK-DERS 4-Amme Alacağını Koruma Hükümleri 1 (Teminat İsteme)
34 dk, 14 sn
5. 6183 AATUHK-DERS 5-Amme Alacağını Koruma Hükümleri 2 (İhtiyati Haciz)
40 dk, 52 sn
6. 6183 AATUHK-DERS 6-Amme Alacağını Koruma Hükümleri 3 (İhtiyati Tahakkuk )
47 dk, 58 sn
7. 6183 AATUHK-DERS 7-Amme Alacağını Diğer Koruma Hükümleri 1 (Rüçhan Hakkı )
48 dk, 52 sn
8. 6183 AATUHK-DERS 8-Amme Alacağını Diğer Koruma Hükümleri 2 (İptal Davası)
39 dk, 37 sn
9. 6183 AATUHK-DERS 9-Amme Alacağını Diğer Koruma Hükümleri 3
51 dk, 1 sn
10. 6183 AATUHK-DERS 10-Ödeme
38 dk, 39 sn
11. 6183 AATUHK-DERS 11-Ödeme-Tecil
43 dk, 17 sn
12. 6183 AATUHK-DERS 12-Tecil 2
43 dk, 44 sn
13. 6183 AATUHK-DERS 13-Gecikme Zammı
49 dk, 52 sn
14. 6183 AATUHK-DERS 14-Haciz
50 dk, 9 sn
15. 6183 AATUHK-DERS 15-Satış ve Diğer Hükümler
43 dk, 32 sn
1. DAMGA VERGİSİ KANUNU-DERS 1-Verginin Konusu-Vergilendirme
43 dk, 38 sn
2. DAMGA VERGİSİ KANUNU-DERS 2-Vergilendirme
43 dk, 32 sn
1. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ-DERS 1-Verginin Konusu-Muafiyet-İstisna
43 dk, 9 sn
2. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ-DERS 2-Mükellef-Beyan-Ödeme
53 dk, 19 sn
1. EMLAK VERGİSİ KANUNU-DERS 1-Emlak Vergisi Kanunu Giriş
28 dk, 47 sn
2. EMLAK VERGİSİ KANUNU-DERS 2-Matrah- Mükellef- Muafiyet
47 dk, 43 sn
3. EMLAK VERGİSİ KANUNU-DERS 3-Geçici Muafiyet-Beyan-Oran-Ödeme
58 dk, 19 sn
1. MTV-DERS 1-Vergini Konusu-Tarifeler
46 dk, 51 sn
2. MTV-DERS 2-Tarh-Ödeme-Bildirim
42 dk, 21 sn
1. Muhasebenin Temel Kavramları, Bilanço Gelir Tablosu
49 dk, 21 sn
2. Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi
50 dk, 9 sn
3. Kavramsal Sorular
38 dk, 45 sn
4. Tekdüzen Hesap Planı - Dönen Varlıklar
1 saat, 56 sn
5. Menkul Kıymetler - Alacaklar
1 saat, 4 dk, 31 sn
6. Stoklar
52 dk, 51 sn
7. Gelecek Aylara Ait Giderler - Diğer Dönen Varlıklar
44 dk, 7 sn
8. Maddi Duran Varlıklar
53 dk, 44 sn
9. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48 dk, 31 sn
10. Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Ticari Borçlar
55 dk, 12 sn
11. Yabancı Kaynaklar Diğer Borçlar
53 dk, 26 sn
12. Özkaynaklar
49 dk, 8 sn
13. Dönem Sonu İşlemleri
53 dk, 29 sn
14. Soru Çözümü 1
40 dk, 5 sn
15. Soru Çözümleri 2
45 dk, 29 sn
16. Soru Çözümleri 3
41 dk, 58 sn
17. Çıkmış Soru Çözümler 1
51 dk, 47 sn
18. Çıkmış Soru Çözümler 2
50 dk, 32 sn
1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders 1
43 dk, 22 sn
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders 2
40 dk, 47 sn
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders 3
51 dk, 44 sn
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders 4
41 dk, 58 sn
5. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders 5
45 dk, 38 sn
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders 1
39 dk, 33 sn
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders 2
41 dk, 46 sn
3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders 3
1 saat, 1 dk, 50 sn
4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders 4
52 dk, 33 sn
1. HARCIRAH-DERS 1- Genel Hükümler-Kapsam
43 dk, 29 sn
2. HARCIRAH-DERS 2- Harcırah Alabilecekler
44 dk, 21 sn
3. HARCIRAH-DERS 3- Harcırahın Unsurları
46 dk, 18 sn
4. HARCIRAH-DERS 4- Harcırahın Unsurları-Örnekler
51 dk, 14 sn
1. Hazine ve Maliye Bakanlığı-DERS 1-1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
47 dk, 17 sn
1. GİB KURULUŞ -DERS 1- 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
57 dk, 1 sn
1. VDB KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ-DERS 1-Genel Hükümler
48 dk, 20 sn
1. VD KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ-DERS 1-Genel Hükümler
35 dk, 33 sn
1. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 1-Sicil Yoklama Servisi 1
43 dk, 25 sn
2. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 2-Sicil Yoklama Servisi 2
33 dk, 5 sn
3. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 3-Sicil Yoklama Servisi 3
50 dk, 15 sn
4. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 4-Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi 1
40 dk, 15 sn
5. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 5-Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi 2
35 dk, 1 sn
6. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 6-Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi 3
49 dk, 6 sn
7. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 7-Sürekli Yükümlülükler Ver. Servisi 4-Muhasebe Kayıt Bölümü
48 dk, 29 sn
8. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 8-Takip Servisi
39 dk, 13 sn
9. İŞLEM YÖNERGESİ-DERS 9- Kovuşturma Bölümü-Tarama Kontrol Bölümü-Yazışma Arşiv Bölümü
51 dk, 21 sn
1. KAMU İHALE KANUNU- DERS 1- Genel Hükümler-İstisnalar
47 dk, 37 sn
2. KAMU İHALE KANUNU- DERS 2- İhale Türleri-İhale Esasları
57 dk, 1 sn
1. VUK-DERS-1
38 dk, 21 sn
2. VUK-DERS 2
40 dk, 53 sn
3. VUK-DERS 3
40 dk, 24 sn
4. VUK-DERS 4
45 dk, 28 sn
5. VUK-DERS 5
36 dk, 47 sn
6. VUK-DERS 6
39 dk, 22 sn
7. VUK-DERS 7
40 dk, 30 sn
8. VUK-DERS 8
43 dk, 6 sn
9. VUK-DERS 9
24 dk, 21 sn
10. GVK-DERS 1
37 dk, 45 sn
11. GVK-DERS 2
37 dk, 36 sn
12. GVK-DERS 3
33 dk, 24 sn
13. GVK-DERS 4
37 dk, 25 sn
14. GVK-DERS 5
36 dk, 51 sn
15. GVK-DERS 6
45 dk, 54 sn
16. GVK-DERS 7
42 dk, 23 sn
17. GVK-DERS 8
42 dk, 7 sn
18. GVK-DERS 9
41 dk, 38 sn
19. GVK-DERS 10
32 dk, 6 sn
20. KVK-DERS 1
40 dk, 44 sn
21. KVK-DERS 2
35 dk, 20 sn
22. KVK-DERS 3
38 dk, 11 sn
23. KVK-DERS 4
40 dk, 28 sn

Yorumlar

 • Pnr
  Pnr

  Gmsi de sadece sahipleri tarafından değil kiracıları tarafından kiraya verilenler de kdv konusuna girermiş 🙄 Tekrar Önemli !

  yaklaşık 9 ay önce
 • OrhanVeli
  OrhanVeli

  Site,kullanım için gayet rahat ve yöneticiler çözüm odaklı... Hocamız, tam bir eğitimci ve kanunlara hakim...

  yaklaşık 9 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  Herkes her dersi anlatamaz ancak Ender Hoca her dersi anlatır. İspatı Kurumlar Vergisinde görülmüştür. Tebrik ederim 👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏

  yaklaşık 8 ay önce
 • vergici
  vergici

  Fiyatın yüksekliği nedeni ile tereddüt ederek satın aldım ancak şu ana kadar eğitimler süper gidiyor. Tüm konular sıfır seviden başlayarak anlatılıyor, biraz biliyorum diye düşündüğüm konuları bile yeni öğrendiğimi farkediyorum emeği geçenlere tşk

  yaklaşık 8 ay önce
 • Toprak
  Toprak

  Vuk 8. dersi tıkladım açamadan izlemedim. Ancak dersi izlemek ıcın giriş yaptığımda dersi izlemiş gibi görünüyor. Bu tür sıkıntılar yaşandığında bır video hakkımız gidecek mi bilgi alabilir miyim. Bir de çok teşekkür ediyorum anlatım çok güzel👍👏

  yaklaşık 8 ay önce
  • kamudasinav
   kamudasinav

   İnternet bağlantınız gibi nedenlerle sorun yaşadığınız dersleri bize bildirmeniz yeterli. Eğitimle ilgili olumlu görüşleriniz için teşekkür ederiz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz

   yaklaşık 8 ay önce
 • Yalcin34
  Yalcin34

  V.U.K. 15. dersi yeni bitirdim. Vergi konusunda bilgim sıfıra yakın.Şu ana kadar çok iyi gidiyor hocam. Çivileme metodu çok başarılı. Bu şekilde devam etmenizi temenni ediyorum. Karşınızda hiç bir şey bilmeyenlerinde olduğunu bildiğinizi düşünüyorum.

  yaklaşık 8 ay önce
 • ankara0606
  ankara0606

  Üstad Agi oranı % 85 i geçemez diye biliyorum internette de bu yönde bilgi edindim siz %100 ü geçemez dediniz ama aydınlatırsanız sevinirim. Videolar harika emeğinize sağlık.

  yaklaşık 8 ay önce
  • Akar
   Akar

   Nslhngrgz Merhaba Asgari Geçim İndirimi mükellefin aylık ücret gelirinin belli bir kısmının ücretliye vergi iadesi olarak işveren tarafından geri ödenmesi sistemidir. AGİ = (Asgari Ücretin Brüt Tutarı*AGİ Oranı)*%15 formülü ile hesaplanır. Bu hesaplama sonucu yıllık iade edilecek AGİ miktarı Asgari Ücretin Brüt Tutarını geçemez dolayısıyla diğer veriler sabit olduğundan tek değişkin AGİ oranı % 100 den fazla olamaz. (GVK 265 nolu tebliğ "Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır." denilerek düzenlemenin bu şekilde yapılması sağlanmıştır. Gerek tebliğde gerekse kanun maddesinde AGi oranı %85 olacak diye bir belirleme yoktur. BU matematiksel zorunluluk sonucu ortaya çıkan bir rakamdır. Gelir vergisi brüt matrahından önce %14 SGK kesintisi sonra %1 İşsizlik fonu kesintisi yapıldıktan sonra kalan brüt ücretin %85 üzerinden vergi hesaplanır. Dolayısıyla AGİ hesaplamasında AGİ oranı %100 de olsa brüt ücretin en fazla %85 i AGİ olarak iade edilebilir. Dikkatiniz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

   yaklaşık 8 ay önce
 • havvakara
  havvakara

  ÜSTAD KDV SİZİN ANLATIMINIZLA MÜKEMMEL .

  yaklaşık 8 ay önce
 • arkadya
  arkadya

  hocam kafam karıstı 23.15 dakikadaki örnekte niye 6000 yazıldı gide 5500 yazılmayacakmıydı

  yaklaşık 8 ay önce
  • Akar
   Akar

   Merhaba Söz konusu örnek aşağıdaki gibidir. ÖRNEK İşletmenin aktifinde kayıtlı binek otomobilin Araç Aylık Kira Bedeli : 6.000 TL Araç Gideri (Yıllık) : 30.000 TL Mükellefin giderlerin giderleştirilebilecek miktarı ne olacaktır. Ders kaydında örneği çözerken binek otomobillerin kirasının 5.500 TL indirilebileceğini belirtiyorum. Çözümün devamında ise aylık indiremeyeceği giderin 500 TL olduğu (6.000-5.500=500 TL) bu nedenle yıllık kiralamadan dolayı indirimi mümkün olmayan giderin toplam 6.000 TL (500*12=6.000 TL) olduğunu anlatıyorum. Bu derste anlatılan 6.000 TL aylık indirilebilecek gider değil mükellefin yıllık indiremeyeceği giderdir. İyi Çalışmalar

   yaklaşık 8 ay önce
 • Uzm_ahmetbektas
  Uzm_ahmetbektas

  Gelir uzmanligi sinavini bu derslerden sonra garanti gorup mudur yardimciligi hedefi koymus bir cok arkadas vardir bu kursta eminim

  yaklaşık 7 ay önce
 • yolcu26
  yolcu26

  selam hocam dersler gayet iyi gidiyor. bilgi işlemde çalışıyorum, vergi mevzuatına çok uzağım ama sayenizde konuları anlıyorum. canlı yayın yapan arkadaşların formatını beğenmedim. bu yöntem gerçekten daha iyi. teşekkürler

  yaklaşık 7 ay önce
 • Kral1905
  Kral1905

  Merhabalar hocam bence her şey çok çok iyi hatta daha iyi bir eğitim olamaz diye düşünüyorum çok teşekkür ediyorum. Bir ricam olacak hocam son çözdüğümüz örnekler gibi gelirin toplanması ile ilgili daha çok soru çözmeniz mümkün mü?

  yaklaşık 7 ay önce
 • yucel37
  yucel37

  hocam diğer kanunlara bakmıstım ama kurumlar vergisine hiç bakmamıştım. iyi ki bakmamışım. Tertemiz anlıyorum sayenizde şimdi. Allah razı olsun sizden

  yaklaşık 7 ay önce
 • Emel18
  Emel18

  Merhaba Ender bey.Kdv konusunu ilk defa sizden dinliyorum.Anlatiminiz ve örnekleriniz çok güzel.Bu şekilde anlatmaya devam ederseniz daha iyi olur. Hiç bilmeyen biri olarak cok iyi anliyorum Tesekkur ederim.

  yaklaşık 6 ay önce
 • Ahmet31
  Ahmet31

  Hocam sen iyisinde ben unutuyom😂😂😂

  yaklaşık 6 ay önce
 • Pnr
  Pnr

  Hayatım da bi gelir vergisi kalmıştı nankör çıkmayan 😀 okadarda ilgilendim üzerine düştüm oysaki cinsiyeti olsa bence kadın olurdu ilgiye doymayan hemcinslerim görmesin hocam.Emeginize sağlık çok teşekkür ederim kendi adıma.Çalışmaya devam sevgiler

  yaklaşık 5 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  Gayet basarili ✔

  yaklaşık 5 ay önce
 • hasibe
  hasibe

  Hocam ben yeni baslayanlardanım.Henuz vergi usuldeyim.Acıkcası gerideyim diye tedirginim fakat eğitimlerinize dahil olmaktan çok memmunum.Derslerinizi keyifle dinliyorum hem de çok iyi anlıyorum.Aslında ne kadar zevkliymiş.Tabi sayenizde

  yaklaşık 5 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  Eski bir KDV İadecisi olarak,Vergicilikte çalışmanın en keyifli alanı olan KDV İhracat İstisnasını bu kadar net ve anlaşılır anllattığınız için teşekkür ederim. Yine, yeni başarılı bir çalışma olmuş. Varolun Ender hocam

  yaklaşık 5 ay önce
 • hasibe
  hasibe

  Emsal bedel okuyunca hiç anlayamayacağım kadar karışık fakat tek bir örnekle ancak bu kadar mükemmel anlatılır.Emeğinize saglık hocam

  yaklaşık 5 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  mind map çalışmaları ile harika anlatım. Tebrikler

  yaklaşık 5 ay önce
 • Pnr
  Pnr

  Gelir vergisi çalışırken içimden geldi yazmak hocam cansınız..videoları ilk izlediğimde hiç bilmeyislikle çok anlıyormus havalarına giren ben şimdi daha iyi farkediyorum bize neler kattığınızı cabaladığınızı inşaallah yüzünüzü kara çıkartmam.

  yaklaşık 5 ay önce
 • Hilal00
  Hilal00

  Kurumlar Vergisi Dersi, harikanın fevkinde olmuş hocam. Eline, ağzınıza sağlık. Hakkınızı helal edin hocam.

  yaklaşık 5 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  Biraz uzun olmuş hocam, konu keyifli bir konu ve akıcıydı ancak 45 dk. dinleme kalitesi anlamında efektif bir süre kanaatindeyim. Saygılar

  yaklaşık 5 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  Emeğinize sağlık. Uzaktan eğitim IN, yüz yüze eğitim OUT

  yaklaşık 5 ay önce
 • Pnr
  Pnr

  sat kirala geri al dinlerken birtek benim aklıma gelmemiştir umarım al şu takatuka yı takatukacılara götür 🙄 kiralayanlar tarafından kiracılara kiralanması ve kiralayanlar ca kiracılara kira süresi......

  yaklaşık 5 ay önce
 • arkadya
  arkadya

  HOCAM MERHABA. BEN BUGUN GELİR VERGİSSINI TAMAMLADIM. SORULARI COZDUM TEKRAR FLL CIKARDIMM.. PROBLEMLERİDE SON VİDEOLARDA VARMISS. COK FAYDALI OLDU CÖZEBILIYORUMM... ARTIK COOOK TESEKKURLER. GÖLBASI VERGI DAİRESİ GULAY BOYALI ÖZLUKKK...

  yaklaşık 5 ay önce
 • Kral1905
  Kral1905

  Merhabalar hocam , öncelikle herşey için çok teşekkür ederim vuk, gvk, kvk ve kdv eğitimleri mükemmel ve ötesi çok fayda sağladım emeğinize sağlık. Yalnız ben ötv yi anlamadım acaba çok mu ayrıntılı yada birkaç özet video olabilir mi ek olarak

  yaklaşık 5 ay önce
 • Pnr
  Pnr

  iyi günler bende ÖTV de afalladim hoca tebliğden gitmiş mantığını anlayalım diye sanırım ben sorular ve hoca birlikte yürüttüm ozmn biraz şekillendi hocaya Allah vermiş oda bize veriyor esirgemiyor sağolsun 😀

  yaklaşık 5 ay önce
 • hasibe
  hasibe

  gözümde büyüttüğüm bir çok kanunu öğrenmek ne de kolaymış dedirttiniz.Anlatımlarınız çok verimli.Özellikle vurguladığınız 'burası sınav sorusu' olur dediğiniz her yer beynime kazınarak işleniyor.emeğinize saglık

  yaklaşık 5 ay önce
 • hasibe
  hasibe

  Hocam videoları izlerken tebessüm ettiren şeyler yaşıyorum.ben sizle video izlerken konuşuyorum aslında.anladınızmı diye soruyorsunuz evet diyorum.Gecenlerde bu da nerden çıktı dedim hemen arkasından siz 'bu da nerden çıktı diyeceksiniz şimdi dediniz

  yaklaşık 5 ay önce
 • hasibe
  hasibe

  Kurumlar vergisi kanunu daha önce gözümü çok korkutmuştu fakat o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bir sonraki videoyu izlemek için can atıyorum.

  yaklaşık 5 ay önce
 • zgr_kemal
  zgr_kemal

  Müdürüm bundan daha iyi bir KDV anlatılamazdı. Daha iyisi varsa da eminim gene bunu sizin anlattığınız bir KDV olur. Emeğiniz ve bize kazandırdığınız bilgi ve değer için çok teşekkür ederim.

  yaklaşık 5 ay önce
 • emrekorkmaz
  emrekorkmaz

  Emeğinize yüreğinize sağlık Ender Bey. AVDB - Emre Korkmaz

  yaklaşık 5 ay önce
 • Burcu
  Burcu

  Hocam süperdiniz agzınıza emeğinize saglık cok cok guzel anlattınız tane tane tesekkur ler hocam

  yaklaşık 5 ay önce
 • hasibe
  hasibe

  On defa okusam örtülü sermayeyi anlayamayabilirdim yada yuzeysel olurdu.Tek bir örnekle örtülü sermaye ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Siz bu işte gerçekten çok iyisiniz.iyiki bu dersleri aliyorum.çok tesekkurler

  yaklaşık 5 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  📚 Açık ve anlaşılır 6183 eğitimiydi. Teşekkür ederim ☺

  yaklaşık 5 ay önce
 • Alimli
  Alimli

  İyi aksamlar ender hocam sizi tanima firsati verdigi icin oncelikle kamuda sinava cok teşekkür ederim .Belki en buyuk hayalim olan bu sinavi kazanamam ama sayenizde cok merak ettigim icinde oldugum halde ogrenemedigim kanunlari ogrendim.

  yaklaşık 5 ay önce
 • Hocapasa
  Hocapasa

  Kendi adıma çok teşekkür ederim..Vergıciliği yeni öğreniyor gibiyim..bu arada dersi çok akıcı..cok anlaşılır...eğitici.. yanı bir ders ancak bu kadar güzel anlatılır.. Kurumları anlayamam diye düşünüyodum..başardım gibi..tekrar emeğinize sağlik..

  yaklaşık 4 ay önce
 • hasibe
  hasibe

  Tam ve kısmı istisnayı eğer tabloda değilde yerinde anlatsaydınız asla kendiliğimden bir tablo oluşturamazdım ve yeri gelince dinlemek de hiç kalıcı olmazdı.Tablo çok net ve kalıcı ve öğrenmesi daha kolay.Emeğinize sağlık

  yaklaşık 4 ay önce
 • Pnr
  Pnr

  işlem yönergesi dinlerken hoca iktisadını muhasebesini de "ufaktan" konuşturuyor ee.. güzel hocam muhasebeden niye mahrum ettin bizi :(

  yaklaşık 4 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  Saygı bizden, bilmukabele..

  yaklaşık 4 ay önce
 • Burcu
  Burcu

  Hocam agzınıza saglık Antalyadan selamlar ayrıca bu video da Emırdagını andınız cok mutlu oldum Emırdaglı olarak orayı bilmeniz benı sasırttı hocam umarım yuz yuze de tanımak nasıp olur kolay gelsin..

  yaklaşık 4 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  1- Ender hocam, derslerinizden geriye "dikkat dikkat " , "burası çok onemli" "ders calimsaya devam " replikleri ile hafızalardan silinmeyeceksiniz...

  yaklaşık 4 ay önce
 • Ct06
  Ct06

  Kamudasinava ve özellikle bu kadar karmaşık mevzuatın aklımızda kalması için basitleştirerek ve bol bol örneklendirerek kafamıza kazıdığı için hocamıza teşekkür ediyorum çünkü artık genel olarak işin mantığını anladığımı düşünüyorum

  yaklaşık 4 ay önce
 • Kral1905
  Kral1905

  Birde talebim olacak izninizle kanun bazında vuk ve gvk da olduğu gibi sorular ve sonrasında çözüm videoları çok faydalı oldu diğer kanunlarda yada genel denemeler şeklinde ki bence çok daha iyi olur deneme şeklinde bu mümkün olabilir mi?

  yaklaşık 4 ay önce
 • Pnr
  Pnr

  harcırah kanunu🤩 hocam iyi ki siz.. devamını kamu ihalede bekliyorum bence cümleten bekliyoruz

  yaklaşık 4 ay önce
 • Kral1905
  Kral1905

  hocam çok teşekkür ederiz yine çok ama çok faydalı bir video oldu benim birkaç sorum olacak eğer müsait olup cevaplarsanız çok sevinirim ilk sorum şuan biz kv oranını %22 olarak alıyoruz 2021 de sınav olacağı için soruda çıkarsa yine %22 mi olacak

  yaklaşık 4 ay önce
 • hasibe
  hasibe

  ENDER HOCAM SİZİN ANLATMADIĞINIZ BÜTÜN DERSLERİ KAYIP OLARAK GÖRÜYORUM.DİNLEDİĞİM BU DERSİ HİÇ TEKRAR YAPMADAN BİLE SINAVA GİREBİLİRİM.EMEĞİNİZE SAĞLIK.KEŞKE BÜTÜN DERSLERİ SİZ ANLATMIŞ OLSAYDINIZ.

  yaklaşık 4 ay önce
 • Duran
  Duran

  Hocam merhaba. Videoları ikinci kez izlediğimde kafamda ordan oraya gezinen bilgileri yakalamaya başladım. Anlatımınız gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.

  yaklaşık 4 ay önce
 • Hocapasa
  Hocapasa

  Emeğinize sağlık.. cok teşekkür ederim.Tek kelimeyle hakkını veriyosunuz..Kamu Ihale Kanunu nu da anlatırsanız sevinirim.

  yaklaşık 4 ay önce
 • arkadya
  arkadya

  süper hocam merhaba ben agliıyorum kdv deneme testınde sadece problemı sallamıstım diğer yanlıs soruları cözdum ee biliyorum.. aglıyorum 99 bekliyordum. gözlerım ıkı bucuk yakın. televizyona yansıtıp cözmustum. aglıyorum hocam. ben onları bılıyorum

  yaklaşık 4 ay önce
 • FT1979
  FT1979

  5018 sayılı kanunun 1 ve 5 numaralı videoları galiba mükerrer yüklenmiş.

  yaklaşık 4 ay önce
  • kamudasinav
   kamudasinav

   Fazladan yükleme kaldırıldı

   yaklaşık 4 ay önce
 • MUSTAFA1221
  MUSTAFA1221

  hocam verdiğiniz emek için ve ve sunumlara verdiğiniz önem için çok tşk ederim. özellikle amacınızın sadece anlatmak ve ticari kazanç olmadığı için ve bize verginin kanunlarından çok mantığını öğreterek kalıcı olmasını sağladığınızdan ötürü tşkederim

  yaklaşık 3 ay önce
 • MUSTAFA1221
  MUSTAFA1221

  iyiki de online ders veya kursa katılmayıp sizden eğitim almışım diye çok rahat bir şekilde ifade edebilirim samimi bir şekilde. en büyük üzüntüm ise sınavdan sonra bu sunumların ve anlatımlaınızın silinecek olması.

  yaklaşık 3 ay önce
 • MUSTAFA1221
  MUSTAFA1221

  en önemlisi ise bizlere gerçekten değer verdiğiniz için ALLAH RAZI OLSUN. BÜTÜN KIŞLARI HASTALANMADAN VE COVİD 19 A YAKALANMADAN ATLATMANIZ DİLEĞİYLE ;))

  yaklaşık 3 ay önce
 • Pnr
  Pnr

  ne kendi emeğin ne de bizim emeğimiz boşa gitmesin diye bizden çok bizi düşünen hocam Allah bir değil bin kere razı olsun senden

  yaklaşık 3 ay önce
 • arkadya
  arkadya

  dunyanın sekızınci harikasısınız sizzz

  yaklaşık 3 ay önce
 • arkadya
  arkadya

  hocam sizden Allah razı olsu. sızın sesınız herseyı üğretıyorrr. ben kendime inanamıyorum. ba kadar bilgıyı nasıl ögrenebildim. dye.. kanun bu sonuc olarak. sanki sohbett havasında caktırmadan öğrettiniz. hakkıız ödenmez... yalnız hocam siz cekmedde

  yaklaşık 3 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  Her dinleyişte ayrı farkındalık. Saygılar :)

  yaklaşık 3 ay önce
 • Uzman_42
  Uzman_42

  Merhaba bir önceki derste askerlik dönüşü işe başlamada 30 gün içinde başvuru yapmak ve kurumunda başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde kişiyi işe başlatması zorunludur dediniz. Bu derste de aynı konu için süreleri 10 gün olarak söylediniz?

  yaklaşık 3 ay önce
  • sdemirok
   sdemirok

   Uzman_42, dönüş için geç kaldım kusura bakmayın. videoda bir hata var evet ve güncellemesini yaptık. askerlik 83. madde de ayrı bir düzenleme ile sayılmıştır ve 30 günlük süreler vardır. sadece diğer özlük hakları açısından ücretsiz izinli gibi sayılır. teşekkür ederiz geri dönüş için. başarılar.

   yaklaşık 3 ay önce
 • MUSTAFA1221
  MUSTAFA1221

  çok tşk ederim hocam emekleriniz ve gönülden bu işi yaptığınız i için

  yaklaşık 2 ay önce
 • MUSTAFA1221
  MUSTAFA1221

  slm hocam sunulara ve anlatıma verdiğiniz özen için tşk ederim. özellikle sunular çok sade ve tadında olmuş aynı zmanda extra emek gösterilmiş buda benim açımdan bizleri önemsediğinizi ve değer verdiğinizi gösteriyor. tşk ederim. ALLAH RAZI OLSUN.

  yaklaşık 2 ay önce
 • MUSTAFA1221
  MUSTAFA1221

  KEŞKE 657 VE 5018 İN SUNULARINIDA SİZ HAZIRLAYIP ANLATSAYDINIZ. DİĞER HOCALARIMIZA DA HAKSIZLIK ETMEK İSTEMİYORUM ONLARDA ÇOK İYİ ANLATMİŞ AMA SUNULARI OKURKEN YORUYOR BİRAZ. TÜM HOCALARIMIZA TŞK EDERİM VERDİKLERİ EMEKLER İÇİN.

  yaklaşık 2 ay önce
 • SNG_06
  SNG_06

  Çok güzel anladım Beynime nasıl güzel oturdu tesekkürler

  yaklaşık 1 ay önce
 • MUSTAFA1221
  MUSTAFA1221

  çok iyi anlatmışssınız hocam tşk ler özellikle sunular çok sade güzel.

  yaklaşık 1 ay önce
 • Sevinc
  Sevinc

  Hocam iyi günler bu programdan geç haberim oldu anlatım bir harika inşallah sınava kadar yetiştirebilirim. Ancak bugün 25/ mart sabahı GV 23.dersi internette sıkıntı yaşamam nedeniyle 5-6 kez izlemiş gibi görünüyorum bu gibi durumlarda ne yapabiliriz

  yaklaşık 16 gün önce
  • kamudasinav
   kamudasinav

   İzleme geçmişinizi düzenledik

   yaklaşık 16 gün önce
 • Sevinc
  Sevinc

  VUK 10. derste de aynı sorunu yaşadım madur oldum. Bu gibi internet kurbanı olduğumuz zaman kotamız gidiyor yardımcı olursanız sevinirim. Çok teşekkürler.

  yaklaşık 16 gün önce
  • kamudasinav
   kamudasinav

   Hatalı izleme kaydı oluşturmanız halinde bize iletmeniz yeterli.

   yaklaşık 16 gün önce