Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Full Paket

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Full Paket

Günlük 15 saatlik program ile tüm eğitimleri 10 kez izleme imkanı

 • 160 ders saati üzeri videolu eğitim
 • 20 saat hızlı tekrar eğitimi
 • 7.000 soruluk soru bankası
 • Konu tarama testleri
 • 8 adet deneme sınavı
 • Deneme soru çözümleri
Kampanyalı ürünler sepete otomatik olarak eklenecektir.

Kurs İçeriği

1. Gelir Uzmanlığı Meslek Tanıtımı
4 dk, 20 sn
2. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Nedir?
5 dk, 9 sn
3. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına Nasıl Çalışmalı?
14 dk, 54 sn
4. Eğitim Tanıtımı
18 dk, 20 sn
1. VUK-DERS 1-Giriş ve Genel Hükümler
44 dk, 47 sn
2. VUK-DERS 2- Yasaklar-Mükellef-Vergi Sorumlusu
45 dk, 53 sn
3. VUK-DERS 3- Yasaklar-Mükellef-Vergi Sorumlusu-Kanuni Temsilci
43 dk, 25 sn
4. VUK-DERS 4-Vergiyi Doğuran Olay, Tarih
44 dk, 6 sn
5. VUK-DERS 5-VDO-Tarh-Tebliğ
45 dk
6. VUK-DERS 6-Tarh-Tebliğ
44 dk, 10 sn
7. VUK-DERS 7-Tebliğ-Dava Açma-Uzlaşma
51 dk, 54 sn
8. VUK-DERS 8- Uzlaşma-Cezalarda İndirim-Kanun Yolundan Vazgeçme
45 dk, 34 sn
9. VUK-DERS 9-Kanun Yolundan Vazgeçme-Tahsil-Özel Ödeme Zamanları
41 dk, 33 sn
10. VUK-DERS 10-Zamanaşımı-Terkin
46 dk, 34 sn
11. VUK-DERS 11-Zamanaşımı-Vergi Hataları
40 dk, 54 sn
12. VUK-DERS 12-Mücbir Sebepler-Süreler
44 dk, 8 sn
13. VUK-DERS 13-Mücbir Sebepler-Gecikme Faizi
53 dk, 57 sn
14. VUK-DERS 14-G. Faizi-Yoklama-Vergi İncelemesi
52 dk, 24 sn
15. VUK-DERS 15-Vergi İncelemesi-Bildirimler
41 dk, 43 sn
16. VUK-DERS 16-Bildirimler-Defter Tutma
41 dk, 2 sn
17. VUK-DERS 17-Defter Tutma-Sınıf Değiştirme
36 dk, 31 sn
18. VUK-DERS 18- Defter Tutma-Sınıf Değiştirme
41 dk, 50 sn
19. VUK-DERS 19- Defterler-Kayıt Nizamı-Belgeler
44 dk, 11 sn
20. VUK-DERS 20-Belgeler
43 dk, 42 sn
21. VUK-DERS 21-Değerleme -1
43 dk, 7 sn
22. VUK-DERS 22-Değerleme -2
51 dk, 11 sn
23. VUK-DERS 23-Amortisman
46 dk, 27 sn
24. VUK-DERS 24-Amortisman-Vergi Cezaları
45 dk, 35 sn
25. VUK-DERS 25- Vergi Cezaları -2
40 dk, 27 sn
26. VUK-DERS 26-Vergi Cezaları-İzaha Davet
27 dk, 34 sn
27. VUK-DERS 27- Sınav Sorularının Çözümü ( VUK Deneme 1)
56 dk
1. GVK-DERS 1- Gelirin Tanımı ve Unsurları
40 dk, 7 sn
2. GVK-DERS 2-Tam ve Dar Mükellef
44 dk, 48 sn
3. GVK-DERS 3-Esnaf Muaflığı-Ticari Kazanç 1
41 dk, 26 sn
4. GVK-DERS 4-Sahıs Ortaklıkları-Ticari Kazançta İndirilecek Giderler
44 dk, 44 sn
5. GVK-DERS 5-Ticari Kazançta İndirilecek Giderler 2
42 dk, 52 sn
6. GVK-DERS 6-Ticari Kazanç İndirilecek ve İndirilemeyecek Giderler-İstisnalar
45 dk, 27 sn
7. GVK-DERS 7-Geçici Vergi-Yıllara Sari İnşaat
46 dk, 33 sn
8. GVK-DERS 8-Yıllara Sari İnşaat-BUTK
43 dk, 27 sn
9. GVK-DERS 9-BUTK-Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Kazancı
36 dk, 41 sn
10. GVK-DERS 10-Zirai Kazanç
45 dk, 17 sn
11. GVK-DERS 11-Ücret 1
41 dk, 44 sn
12. GVK-DERS 12-Ücret 2
40 dk, 53 sn
13. GVK-DERS 13-Ücret 3
42 dk, 15 sn
14. GVK-DERS 14-Ücret 4
41 dk, 57 sn
15. GVK-DERS 15-Serbest Meslek Kazancı 1
44 dk, 11 sn
16. GVK-DERS 16-Serbest Meslek Kazancı 2
40 dk, 23 sn
17. GVK-DERS 17-Telif Kazançları İstisnası
37 dk, 10 sn
18. GVK-DERS 18-Gayrimenkul Sermaye İradı 1
47 dk, 36 sn
19. GVK-DERS 19-Gayrimenkul Sermaye İradı 2
55 dk, 53 sn
20. GVK-DERS 20-Gayrimenkul Sermaye İradı 3
57 dk, 41 sn
21. GVK-DERS 21-Gayrimenkul Sermaye İradı 4
37 dk, 55 sn
22. GVK-DERS 22- Menkul Sermaye İradı 1
45 dk, 27 sn
23. GVK-DERS 23-Menkul Sermaye İradı 2
47 dk, 12 sn
24. GVK-DERS 24-Menkul Sermaye İradı 3
35 dk, 31 sn
25. GVK-DERS 25-Diğer Kazanç ve İratlar 1
46 dk, 46 sn
26. GVK-DERS 26-Diğer Kazanç ve İratlar 2
45 dk, 56 sn
27. GVK-DERS 27-Diğer Kazanç ve İratlar 3
31 dk, 39 sn
28. GVK-DERS 28-Diğer İndirimler (GVK 89) 1
51 dk, 39 sn
29. GVK-DERS 29-Diğer İndirimler (GVK 89) 2- Hâsılat Usulü Vergilendirme
51 dk, 12 sn
30. GVK-DERS 30-Hasılat Usulü Vergileme-Vergi Tevkifatı
45 dk, 30 sn
31. GVK-DERS 31-Mahsuplar-Gönüllü Uyum Sağlayan Mükelleflerde Vergi İndirimi
45 dk, 48 sn
32. GVK-DERS 32-Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi-Beyan Esası
36 dk, 48 sn
33. GVK-DERS 33-Gelirin Toplanması-Toplama Yapılmayan Haller
41 dk
34. GVK-DERS 34-Zarar Mahsubu-Tarife-Örnekler
51 dk, 3 sn
1. KVK-DERS 1-Kurumlar Vergisi Mükellefleri 1
45 dk, 29 sn
2. KVK-DERS 2-Kurumlar Vergisi Mükellefleri 2
51 dk, 53 sn
3. KVK-DERS 3-Kurumlar Vergisinde Mükellefleri 3- Tam ve Dar Mükellef
31 dk, 22 sn
4. KVK-DERS 4-Kurumlar Vergisinde Muafiyet 1
47 dk, 30 sn
5. KVK-DERS 5-Kurumlar Vergisinde Muafiyet 2
48 dk, 52 sn
6. KVK-DERS 6-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 1
45 dk, 37 sn
7. KVK-DERS 7-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 2
42 dk, 58 sn
8. KVK-DERS 8-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 3 (Yurtdışı İştirak)
40 dk, 56 sn
9. KVK-DERS 9-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 4 (Taşınmaz Satışı)
46 dk, 51 sn
10. KVK-DERS 10-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 5
49 dk, 31 sn
11. KVK-DERS 11-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 6
40 dk, 38 sn
12. KVK-DERS 12-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 7
40 dk, 40 sn
13. KVK-DERS 13-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar 8
34 dk, 17 sn
14. KVK-DERS 14-Safi Kurum Kazancı-Kontrol Edilen Yabancı Kurum
47 dk, 53 sn
15. KVK-DERS 15-Örtülü Sermaye
45 dk, 13 sn
16. KVK-DERS 16-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 1
46 dk, 14 sn
17. KVK-DERS 17-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 2
44 dk, 12 sn
18. KVK-DERS 18- Kurum Kazancında İndirilecek Giderler 1
55 dk, 17 sn
19. KVK-DERS 19- Kurum Kazancında İndirilecek Giderler 2- Diğer İndirimler
49 dk, 11 sn
20. KVK-DERS 20- Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu
37 dk, 54 sn
21. KVK-DERS 21-Sermaye Artırımında İndirim-Sermaye Avansları
32 dk, 19 sn
22. KVK-DERS 22-Kurum Kazancından İndirilemeyecek Giderler-Beyan Esası
51 dk, 25 sn
23. KVK-DERS 23-Tasfiye-Devir-Birleşme
45 dk, 17 sn
24. KVK-DERS 24-Tasfiye-Devir-Birleşme (Örnekler)
40 dk, 51 sn
25. KVK-DERS 25- Tam Bölünme-Kısmi Bölünme-Hisse Değişimi-Vergileme
33 dk, 41 sn
26. KVK-DERS 26-İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması
45 dk, 51 sn
27. KVK-DERS 27-Vergi Kesintisi-Mahsuplar-Özel Beyanname
50 dk, 37 sn
28. KVK-DERS 28- Kurumlar Vergisi Kanunun Örnek Soru Çözümleri
47 dk, 17 sn
1. KDV-DERS 1-Katma Değer Vergisine Giriş
51 dk, 10 sn
2. KDV-DERS 2- İndirilecek KDV-Hesaplanan KDV
38 dk, 22 sn
3. KDV-DERS 3-Katma Değer Vergisinin Konusu
46 dk, 21 sn
4. KDV-DERS 4- Katma Değer Vergisinin Konusu 2- İşlemlerin Türkiye'de Yapılması 1
44 dk, 26 sn
5. KDV-DERS 5- İşlemlerin Türkiye'de Yapılması 2-Yurtdışı İşlemler
30 dk, 12 sn
6. KDV-DERS 6-Teslim 1
47 dk, 37 sn
7. KDV-DERS 7-Teslim 2- Teslim Sayılan Haller 1
39 dk, 41 sn
8. KDV- DERS 8- Teslim Sayılan Haller 1- Hizmet- Hizmet Sayılan Haller
42 dk, 29 sn
9. KDV-DERS 9-KDV Mükellefleri-Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin İadesi
57 dk, 30 sn
10. KDV-DERS 10-Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin İadesi-Vergi Sorumlusu
47 dk, 56 sn
11. KDV-DERS 11-Vergiyi Doğuran Olay 1
46 dk, 20 sn
12. KDV-DERS 12-Vergiyi Doğuran Olay 2
45 dk, 34 sn
13. KDV-DERS 13-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 1
50 dk, 5 sn
14. KDV-DERS 14-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 2
44 dk, 11 sn
15. KDV-DERS 15-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 3
53 dk, 54 sn
16. KDV-DERS 16-Katma Değer Vergisinin Konusu İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 4
31 dk, 33 sn
17. KDV-DERS 17- Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 1
40 dk, 9 sn
18. KDV-DERS 18-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 2 (Tam Tevkifat)
45 dk, 17 sn
19. KDV-DERS 19-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 3 (Kısmı Tevkifat)
46 dk, 27 sn
20. KDV-DERS 20-Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulaması 4 (Kısmı Tevkifat)
58 dk, 22 sn
21. KDV-DERS 21-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 1 (İhracat İstisnası)
44 dk, 21 sn
22. KDV-DERS 22-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 2 (İhraç Kayıtlı Satış)
51 dk, 23 sn
23. KDV-DERS 23-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 3 (İhraç Kayıtlı Satış 2-DİBB)
41 dk, 25 sn
24. KDV-DERS 24-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 4 (Bavul Ticareti-Hizmet İhracı-Roaming İstisnası)
44 dk, 13 sn
25. KDV-DERS 25-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 5 (İhracat İstisnası Diğer İstisnalar)
33 dk, 2 sn
26. KDV-DERS 26- Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları İstisnası
52 dk, 22 sn
27. KDV-DERS 27- Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları İstisnası 2
41 dk
28. KDV-DERS 28-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 8
50 dk, 46 sn
29. KDV-DERS 29-Katma Değer Vergisinde İstisnalar 9
31 dk, 31 sn
30. KDV-DERS 30 Katma Değer Vergisinde Matrah
59 dk, 30 sn
31. KDV-DERS 31-Katma Değer Vergisinde Oran
55 dk, 4 sn
32. KDV-DERS 32-Katma Değer Vergisinde Vergi İndirimi
1 saat, 5 dk, 19 sn
33. KDV-DERS 33- Katma Değer Vergisinde Vergileme-Tarh-Ödeme
30 dk, 24 sn
34. KDV-DERS 34- Katma Değer Vergisinde- İTUS-HİS-ATU-Ön Kontrol Raporu-Özel Esaslar
40 dk, 2 sn
1. ÖTV-DERS 1-Özel Tüketim Vergisine Giriş
47 dk, 29 sn
2. ÖTV-DERS 2-Listeler
46 dk, 13 sn
3. ÖTV-DERS 3-Vergiyi Doğuran Olay-Teslim-Mükellef
40 dk, 44 sn
4. ÖTV-DERS 4-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 1 (Mükellef-Vergi Tevkifatı)
46 dk, 34 sn
5. ÖTV-DERS 5-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 2 (İstisnalar-Vergi İndirimi)
39 dk, 18 sn
6. ÖTV-DERS 6-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 3 (İndirimli Vergi Uygulamaları)
52 dk, 53 sn
7. ÖTV-DERS 7-(I) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 3 (B Cetvelinde İndirimli Vergi Uygulamaları)
52 dk, 32 sn
8. ÖTV-DERS 8-(II) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 1 (Mükellef-VDO-İstisnalar)
55 dk, 12 sn
9. ÖTV-DERS 9-(II) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar 2 (İstisnalar)
45 dk, 13 sn
10. ÖTV-DERS 10-(III) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar
39 dk, 49 sn
11. ÖTV-DERS 11-(IV) Sayılı Listeye Tabi Olan Mallar-Ortak Hükümler
32 dk, 41 sn
1. Muhasebenin Temel Kavramları, Bilanço Gelir Tablosu
49 dk, 21 sn
2. Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi
50 dk, 9 sn
3. Kavramsal Sorular
38 dk, 45 sn
4. Tekdüzen Hesap Planı - Dönen Varlıklar
1 saat, 56 sn
5. Menkul Kıymetler - Alacaklar
1 saat, 4 dk, 31 sn
6. Stoklar
52 dk, 51 sn
7. Gelecek Aylara Ait Giderler - Diğer Dönen Varlıklar
44 dk, 7 sn
8. Maddi Duran Varlıklar
53 dk, 44 sn
9. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48 dk, 31 sn
10. Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Ticari Borçlar
55 dk, 12 sn
11. Yabancı Kaynaklar Diğer Borçlar
53 dk, 26 sn
12. Özkaynaklar
49 dk, 8 sn
13. Dönem Sonu İşlemleri
53 dk, 29 sn
14. Soru Çözümü 1
40 dk, 5 sn
15. Soru Çözümleri 2
45 dk, 29 sn
16. Soru Çözümleri 3
41 dk, 58 sn
17. Çıkmış Soru Çözümler 1
51 dk, 47 sn
18. Çıkmış Soru Çözümler 2
50 dk, 32 sn
1. DAMGA VERGİSİ KANUNU-DERS 1-Verginin Konusu-Vergilendirme
43 dk, 38 sn
2. DAMGA VERGİSİ KANUNU-DERS 2-Vergilendirme
43 dk, 32 sn
1. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ-DERS 2-Mükellef-Beyan-Ödeme
53 dk, 19 sn
2. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ-DERS 1-Verginin Konusu-Muafiyet-İstisna
43 dk, 9 sn
1. EMLAK VERGİSİ KANUNU-DERS 1-Emlak Vergisi Kanunu Giriş
28 dk, 47 sn
2. EMLAK VERGİSİ KANUNU-DERS 2-Matrah- Mükellef- Muafiyet
47 dk, 43 sn
3. EMLAK VERGİSİ KANUNU-DERS 3-Geçici Muafiyet-Beyan-Oran-Ödeme
58 dk, 19 sn

Yorumlar

 • Pnr
  Pnr

  Gmsi de sadece sahipleri tarafından değil kiracıları tarafından kiraya verilenler de kdv konusuna girermiş 🙄 Tekrar Önemli !

  yaklaşık 3 ay önce
 • OrhanVeli
  OrhanVeli

  Site,kullanım için gayet rahat ve yöneticiler çözüm odaklı... Hocamız, tam bir eğitimci ve kanunlara hakim...

  yaklaşık 3 ay önce
 • sisifos
  sisifos

  Herkes her dersi anlatamaz ancak Ender Hoca her dersi anlatır. İspatı Kurumlar Vergisinde görülmüştür. Tebrik ederim 👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏

  yaklaşık 3 ay önce
 • vergici
  vergici

  Fiyatın yüksekliği nedeni ile tereddüt ederek satın aldım ancak şu ana kadar eğitimler süper gidiyor. Tüm konular sıfır seviden başlayarak anlatılıyor, biraz biliyorum diye düşündüğüm konuları bile yeni öğrendiğimi farkediyorum emeği geçenlere tşk

  yaklaşık 3 ay önce
 • selda1980
  selda1980

  Vuk 8. dersi tıkladım açamadan izlemedim. Ancak dersi izlemek ıcın giriş yaptığımda dersi izlemiş gibi görünüyor. Bu tür sıkıntılar yaşandığında bır video hakkımız gidecek mi bilgi alabilir miyim. Bir de çok teşekkür ediyorum anlatım çok güzel👍👏

  yaklaşık 3 ay önce
  • kamudasinav
   kamudasinav

   İnternet bağlantınız gibi nedenlerle sorun yaşadığınız dersleri bize bildirmeniz yeterli. Eğitimle ilgili olumlu görüşleriniz için teşekkür ederiz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz

   yaklaşık 3 ay önce
 • Yalcin34
  Yalcin34

  V.U.K. 15. dersi yeni bitirdim. Vergi konusunda bilgim sıfıra yakın.Şu ana kadar çok iyi gidiyor hocam. Çivileme metodu çok başarılı. Bu şekilde devam etmenizi temenni ediyorum. Karşınızda hiç bir şey bilmeyenlerinde olduğunu bildiğinizi düşünüyorum.

  yaklaşık 3 ay önce
 • Nslhn23
  Nslhn23

  Üstad Agi oranı % 85 i geçemez diye biliyorum internette de bu yönde bilgi edindim siz %100 ü geçemez dediniz ama aydınlatırsanız sevinirim. Videolar harika emeğinize sağlık.

  yaklaşık 2 ay önce
  • Akar
   Akar

   Nslhngrgz Merhaba Asgari Geçim İndirimi mükellefin aylık ücret gelirinin belli bir kısmının ücretliye vergi iadesi olarak işveren tarafından geri ödenmesi sistemidir. AGİ = (Asgari Ücretin Brüt Tutarı*AGİ Oranı)*%15 formülü ile hesaplanır. Bu hesaplama sonucu yıllık iade edilecek AGİ miktarı Asgari Ücretin Brüt Tutarını geçemez dolayısıyla diğer veriler sabit olduğundan tek değişkin AGİ oranı % 100 den fazla olamaz. (GVK 265 nolu tebliğ "Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır." denilerek düzenlemenin bu şekilde yapılması sağlanmıştır. Gerek tebliğde gerekse kanun maddesinde AGi oranı %85 olacak diye bir belirleme yoktur. BU matematiksel zorunluluk sonucu ortaya çıkan bir rakamdır. Gelir vergisi brüt matrahından önce %14 SGK kesintisi sonra %1 İşsizlik fonu kesintisi yapıldıktan sonra kalan brüt ücretin %85 üzerinden vergi hesaplanır. Dolayısıyla AGİ hesaplamasında AGİ oranı %100 de olsa brüt ücretin en fazla %85 i AGİ olarak iade edilebilir. Dikkatiniz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

   yaklaşık 2 ay önce
 • havvakara
  havvakara

  ÜSTAD KDV SİZİN ANLATIMINIZLA MÜKEMMEL .

  yaklaşık 2 ay önce
 • arkadya
  arkadya

  hocam kafam karıstı 23.15 dakikadaki örnekte niye 6000 yazıldı gide 5500 yazılmayacakmıydı

  yaklaşık 2 ay önce
  • Akar
   Akar

   Merhaba Söz konusu örnek aşağıdaki gibidir. ÖRNEK İşletmenin aktifinde kayıtlı binek otomobilin Araç Aylık Kira Bedeli : 6.000 TL Araç Gideri (Yıllık) : 30.000 TL Mükellefin giderlerin giderleştirilebilecek miktarı ne olacaktır. Ders kaydında örneği çözerken binek otomobillerin kirasının 5.500 TL indirilebileceğini belirtiyorum. Çözümün devamında ise aylık indiremeyeceği giderin 500 TL olduğu (6.000-5.500=500 TL) bu nedenle yıllık kiralamadan dolayı indirimi mümkün olmayan giderin toplam 6.000 TL (500*12=6.000 TL) olduğunu anlatıyorum. Bu derste anlatılan 6.000 TL aylık indirilebilecek gider değil mükellefin yıllık indiremeyeceği giderdir. İyi Çalışmalar

   yaklaşık 2 ay önce
 • Uzm_ahmetbektas
  Uzm_ahmetbektas

  Gelir uzmanligi sinavini bu derslerden sonra garanti gorup mudur yardimciligi hedefi koymus bir cok arkadas vardir bu kursta eminim

  yaklaşık 2 ay önce
 • yolcu26
  yolcu26

  selam hocam dersler gayet iyi gidiyor. bilgi işlemde çalışıyorum, vergi mevzuatına çok uzağım ama sayenizde konuları anlıyorum. canlı yayın yapan arkadaşların formatını beğenmedim. bu yöntem gerçekten daha iyi. teşekkürler

  yaklaşık 1 ay önce
 • Kral1905
  Kral1905

  Merhabalar hocam bence her şey çok çok iyi hatta daha iyi bir eğitim olamaz diye düşünüyorum çok teşekkür ediyorum. Bir ricam olacak hocam son çözdüğümüz örnekler gibi gelirin toplanması ile ilgili daha çok soru çözmeniz mümkün mü?

  yaklaşık 1 ay önce
 • yucel37
  yucel37

  hocam diğer kanunlara bakmıstım ama kurumlar vergisine hiç bakmamıştım. iyi ki bakmamışım. Tertemiz anlıyorum sayenizde şimdi. Allah razı olsun sizden

  yaklaşık 1 ay önce
 • Emel18
  Emel18

  Merhaba Ender bey.Kdv konusunu ilk defa sizden dinliyorum.Anlatiminiz ve örnekleriniz çok güzel.Bu şekilde anlatmaya devam ederseniz daha iyi olur. Hiç bilmeyen biri olarak cok iyi anliyorum Tesekkur ederim.

  yaklaşık 1 ay önce
 • Ahmet31
  Ahmet31

  Hocam sen iyisinde ben unutuyom😂😂😂

  yaklaşık 12 gün önce
 • Pnr
  Pnr

  Hayatım da bi gelir vergisi kalmıştı nankör çıkmayan 😀 okadarda ilgilendim üzerine düştüm oysaki cinsiyeti olsa bence kadın olurdu ilgiye doymayan hemcinslerim görmesin hocam.Emeginize sağlık çok teşekkür ederim kendi adıma.Çalışmaya devam sevgiler

  yaklaşık 8 gün önce
 • sisifos
  sisifos

  Gayet basarili ✔

  yaklaşık 7 gün önce
 • hasibe
  hasibe

  Hocam ben yeni baslayanlardanım.Henuz vergi usuldeyim.Acıkcası gerideyim diye tedirginim fakat eğitimlerinize dahil olmaktan çok memmunum.Derslerinizi keyifle dinliyorum hem de çok iyi anlıyorum.Aslında ne kadar zevkliymiş.Tabi sayenizde

  yaklaşık 2 gün önce
 • sisifos
  sisifos

  Eski bir KDV İadecisi olarak,Vergicilikte çalışmanın en keyifli alanı olan KDV İhracat İstisnasını bu kadar net ve anlaşılır anllattığınız için teşekkür ederim. Yine, yeni başarılı bir çalışma olmuş. Varolun Ender hocam

  yaklaşık dün
 • hasibe
  hasibe

  Emsal bedel okuyunca hiç anlayamayacağım kadar karışık fakat tek bir örnekle ancak bu kadar mükemmel anlatılır.Emeğinize saglık hocam

  yaklaşık dün
 • sisifos
  sisifos

  mind map çalışmaları ile harika anlatım. Tebrikler

  yaklaşık dün
 • Pnr
  Pnr

  Gelir vergisi çalışırken içimden geldi yazmak hocam cansınız..videoları ilk izlediğimde hiç bilmeyislikle çok anlıyormus havalarına giren ben şimdi daha iyi farkediyorum bize neler kattığınızı cabaladığınızı inşaallah yüzünüzü kara çıkartmam.

  yaklaşık 16 saat önce