Vergi Usul Kanunu - 6183 AATUHK

Vergi Usul Kanunu - 6183 AATUHK

26 Ders saati Vergi Usul Kanunu ve 15 Ders saati Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun eğitiminden oluşmakta olup 23.01.2021 tarihinde sona ermektedir.

Kurs İçeriği

1. VUK-DERS 1-Giriş ve Genel Hükümler
44 dk, 47 sn
2. VUK-DERS 2- Yasaklar-Mükellef-Vergi Sorumlusu
45 dk, 53 sn
3. VUK-DERS 3- Yasaklar-Mükellef-Vergi Sorumlusu-Kanuni Temsilci
43 dk, 25 sn
4. VUK-DERS 4-Vergiyi Doğuran Olay, Tarih
44 dk, 6 sn
5. VUK-DERS 5-VDO-Tarh-Tebliğ
45 dk
6. VUK-DERS 6-Tarh-Tebliğ
44 dk, 10 sn
7. VUK-DERS 7-Tebliğ-Dava Açma-Uzlaşma
51 dk, 54 sn
8. VUK-DERS 8- Uzlaşma-Cezalarda İndirim-Kanun Yolundan Vazgeçme
45 dk, 34 sn
9. GVK-DERS 9-BUTK-Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Kazancı
36 dk, 41 sn
10. VUK-DERS 10-Zamanaşımı-Terkin
46 dk, 34 sn
11. VUK-DERS 11-Zamanaşımı-Vergi Hataları
40 dk, 54 sn
12. VUK-DERS 12-Mücbir Sebepler-Süreler
44 dk, 8 sn
13. VUK-DERS 13-Mücbir Sebepler-Gecikme Faizi
53 dk, 57 sn
14. VUK-DERS 14-G. Faizi-Yoklama-Vergi İncelemesi
52 dk, 24 sn
15. VUK-DERS 15-Vergi İncelemesi-Bildirimler
41 dk, 43 sn
16. VUK-DERS 16-Bildirimler-Defter Tutma
41 dk, 2 sn
17. VUK-DERS 17-Defter Tutma-Sınıf Değiştirme
36 dk, 31 sn
18. VUK-DERS 18- Defter Tutma-Sınıf Değiştirme
41 dk, 50 sn
19. VUK-DERS 19- Defterler-Kayıt Nizamı-Belgeler
44 dk, 11 sn
20. VUK-DERS 20-Belgeler
43 dk, 42 sn
21. VUK-DERS 21-Değerleme -1
43 dk, 7 sn
22. VUK-DERS 22-Değerleme -2
51 dk, 11 sn
23. VUK-DERS 23-Amortisman
46 dk, 27 sn
24. VUK-DERS 24-Amortisman-Vergi Cezaları
45 dk, 35 sn
25. VUK-DERS 25- Vergi Cezaları -2
40 dk, 27 sn
26. VUK-DERS 26-Vergi Cezaları-İzaha Davet
27 dk, 34 sn
1. 6183 AATUHK-DERS 1-Genel Hükümler
46 dk, 22 sn
2. 6183 AATUHK-DERS 2-Kapsam ve Tanımlar
42 dk, 56 sn
3. 6183 AATUHK-DERS 3-Niyabeten Tahsilat-Borçlunun Ölümü
37 dk, 16 sn
4. 6183 AATUHK-DERS 4-Amme Alacağını Koruma Hükümleri 1 (Teminat İsteme)
34 dk, 14 sn
5. 6183 AATUHK-DERS 5-Amme Alacağını Koruma Hükümleri 2 (İhtiyati Haciz)
40 dk, 52 sn
6. 6183 AATUHK-DERS 6-Amme Alacağını Koruma Hükümleri 3 (İhtiyati Tahakkuk )
47 dk, 58 sn
7. 6183 AATUHK-DERS 7-Amme Alacağını Diğer Koruma Hükümleri 1 (Rüçhan Hakkı )
48 dk, 52 sn
8. 6183 AATUHK-DERS 8-Amme Alacağını Diğer Koruma Hükümleri 2 (İptal Davası)
39 dk, 37 sn
9. 6183 AATUHK-DERS 9-Amme Alacağını Diğer Koruma Hükümleri 3
51 dk, 1 sn
10. 6183 AATUHK-DERS 10-Ödeme
38 dk, 39 sn
11. 6183 AATUHK-DERS 11-Ödeme-Tecil
43 dk, 17 sn
12. 6183 AATUHK-DERS 12-Tecil 2
43 dk, 44 sn
13. 6183 AATUHK-DERS 13-Gecikme Zammı
49 dk, 52 sn
14. 6183 AATUHK-DERS 14-Haciz
50 dk, 9 sn
15. 6183 AATUHK-DERS 15-Satış ve Diğer Hükümler
43 dk, 32 sn

Yorumlar

Bu kurs ile ilgili daha önce yorum yapılmamıştır.