Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Süre Uzatımı

Bilindiği üzere 30.06.2020 tarihinde, Gelir Uzmanığı Özel Sınavına yönelik olarak hazırlanan video ve soru paketlerimiz 23.01.2021 olarak belirlenen sınav tarihine kadar geçerli olan kulanım süresi ile satışa çıkarılmıştı. Daha sonra Covid-19 salgını nedeniyle sınav tarihi 22.05.2021 olarak belirlenmiştir. Daha sonra; Danıştay İkinci Dairesinin “7176 sayılı Kanunun Geçici 1’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın bazı bölümlerinin yürütülmesinin durdurulması yönündeki E:2020/1713 sayılı kararına istinaden 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Gelir İdaresi Başkanlığınca iptal edilmiştir.
120 saat videolu eğitim ve 7.000 soruluk taahhüt ettiğimiz çalışmamız 236 ders saatine ve soru sayımız 7.526 ya ulaşarak mevcut kullanıcılarımıza sunulmuştur.
Gelinen bu süreçte; 2 defa sınav tarihinin değişmesi ve sonrasında ileri tarihe ertelenmesi nedeni ile, sınav hakkının elde edilmesi sürecinde adaylarca gösterilen çaba ve başarı nedeni ile biz de her yeni gelişmeye paralel olarak kullanım sürelerinde uzatma yaptık. Son olarak kullanım süresi sona eren üyelerimize 3 aylık ilave süre sağladık.
Bu defa son olarak 31.01.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere süresi dolan üyelerimize ilave kullanım süresi tanımlanacaktır. Belirlenen süre sonrasında herhangi bir süre uzatımı yapılmayacak olup söz konusu süre uzatımı sınav tarihinin belirsiz hale geldiği tarihten sonra yapılan satın almalarda genel kuralımız olan “sınav tarihini geçmemek üzere satın alma tarihinden itibaren 1 yıllık süre” geçerli olacağından bu üyelerime ilave süre tanımlanmayacaktır.
 

Paylaş