İcra Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavları

İcra Müdür Yardımcılığı sınavına hazırlanan üyelerimiz için aşağıdaki deneme sınavları hazırlanmıştır.

Yeni Gelir Uzmanlığı Sınavı Eğitim Paketi Satışta

Tüm eğitim konuları ve deneme sınavlarının yer aldığı Yeni Gelir Uzmanlığı Sınavı Eğitim Paketi Satışa çıkmıştır.

Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri Genelgesi Soruları

Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri Genelgesi kapsamında hazırlanan 33 adet güncel soru arşivimize eklenmiştir.

GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ İLE HÜKÜMLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK SORULARI

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan 41 adet güncel soru arşivimize eklenmiştir.

CTE GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Ceza infaz kurumlarında münhal bulunan Kurum 2. Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru ve Sayman unvanlarına görevde yükselme suretiyle, Öğretmen unvanlı kadrolara unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak üzere “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapılacaktır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

GİB Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde birinci bölgede yer alan Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illeri ile diğer hizmet bölgelerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına atama yapılmak üzere 100 vergi dairesi müdür yardımcısı kadrosu için 11 Eylül 2021 Cumartesi günü sınav yapılacaktır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde birinci bölgede yer alan Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illeri ile diğer hizmet bölgelerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına atama yapılmak üzere 50 (elli) vergi dairesi müdürü kadrosu için sınav yapılacaktır.

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Ücretsiz Deneme Sınavı

26.01.2022 tarihinde Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına yönelik olarak olarak Türkiye Geneli Ücretsiz Deneme Sınavı yapılacaktır.

Gelir Uzmanlığı Sınavı Eğitim Paketlerinde İndirim

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına yönelik olarak hazırlanan adaylara yönelik hazırlamış olduğumuz 3 farklı eğitim paketin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Gelir Uzmanlığı Özel Sınav İlanı Yayınlandı

7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca 1500 (bin beş yüz) Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.

İCRA MÜDÜR ve İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

Adalet Bakanlığınca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 1100 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETSİZ DENEME SINAVI

Denememiz sınav formatına uygun uygun düzenlenmiş 100 adet sorudan oluşmaktadır.  Deneme sınavımız 17.08.2020 10:00— 20.08.2020 23:59 arasında ücreti/ücretsiz tüm üyelere açık olacaktır. Sınav sonuçları 21.08.2020 00:00— 23.08.2020 23:59 arasında görüntülenebilecektir.

ÜCRETSİZ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENEME SINAVI

Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavına hazırlanan üyelerimiz için hazırlanan Deneme Sınavımız yakında yayında olacaktır. Söz konusu ücretsiz denemeye katılmak için kullanıcı portalında yer alan duyuruları takip ediniz. Kullanıma açıldığında kullanıcı anasayfanızda deneme sınavı karşınıza gelecektir.

Ücretsiz Vergi Usul Kanunu Konu Tarama Testi

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına hazırlanan adaylar için hazırlanan Vergi Usul Kanunu konu tarama testi kullanıma açılmıştır.

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Videolu Eğitim Paketleri Satışta

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına yönelik olarak hazırlanan 2 farklı eğitim paketimiz satışa sunulmuştur.

GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI ​​​​​​​

1. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Nedir? 2.Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına Katılma Şartları Nelerdir? 3.Gelir Uzmanlığı Özel Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?

SİZİN İÇİN YENİLENİYORUZ

2017 den itibaren kamu kurumlarının görevde yükselme sınavlarına yönelik olarak faaliyet gösteren web sitemiz edindiğimiz tecrübeler ve sizden gelen talepler doğrultusunda güncelleniyor.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanun Soruları

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanunun güncel mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 28 adet soru arşivimize eklenmiştir.

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Soruları

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun güncel mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 17 adet soru arşivimize eklenmiştir.

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Sınav Paketi

Gelir Uzmanlığı Özel sınavlarına yönelik olarak geçmiş sınav soruları, her konu bazında uzman editörlerimizce incelenerek sınav formatına uygun sorular ve kanun metnini daha iyi kavramaya yönelik genel tekrar soruları oluşturularak kullanıma sunulmuştur.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu Soruları

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu güncel mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 31 adet soru arşivimize eklenmiştir.

7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Soruları

7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun güncel mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 50 adet soru arşivimize eklenmiştir.

(İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI) DENEME SINAVLARIMIZ

Alan Bilgisinden oluşan 1 ve 2 Nolu Deneme Sınavları 45 dakika, Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisinden oluşan 3 ve 4 Nolu sınavlar 90 dakika sürecektir.

İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI DENEME SINAVLARI

Hazırlanan 4 adet Deneme Sınavından mevcut üyelerimiz herhangi bir ödeme yapmadan yararlanacak olup yeni üyelik paketi satın alan adaylar mevcut üyelerimiz ile aynı şartlarda bu imkandan yararlanacaktır.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ​​​​​​​Soruları

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu güncel mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 92 adet soru arşivimize eklenmiştir.

KPSS A GRUBU ve KURUM SINAVLARI

Sürekli hazırlık ve güncellemelerimizin devam ettiği hukuk grubu dışındaki hazırlıklarımızın devamı sürecinde adayların doğru kaynak ve güncel mevzuat doğrultusunda oluşturulan soru arşivimizden yararlanabilmesi için mevcut soru arşivimizi ücretsiz paylaşıyoruz.

Borçlar Hukuku Soruları

Borçlar Hukuku Genel Kavramları ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında güncel mevzuat ve çıkmış sınav sorularından yararlanılarak hazırlanan 395 adet sorumuz arşivimize eklenmiştir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Soruları

Gelir Uzmanlığı Yeterlik, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı ve Görevde Yükselme Sınavlara yönelik olarak geçmiş sınav sorularından yararlanılarak hazırlanan 1238 adet soru güncellenerek arşivimize eklenmiştir.

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Soruları

Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları için geçmiş sınav sorularından yararlanılarak hazırlanan 44 adet özgün soru 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu başlığı altında arşivimize eklenmiştir.

Ticaret Hukuku Soruları

Ticaret Hukuku Genel Kavramları ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında güncel mevzuat ve çıkmış sınav sorularından yararlanılarak hazırlanan 400 adet sorumuz arşivimize eklenmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Soruları

Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları için geçmiş sınav sorularından yararlanılarak hazırlanan 41 adet özgün soru 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu başlığı altında arşivimize eklenmiştir.